รายละเอียดเงินฝาก

แทนความห่วงใยจากใจเพื่อคนที่คุณรัก ด้วยบัญชีเงินฝาก ที่มีประกันชีวิตจากอุบัติเหตุ ทำได้ง่ายๆ รับความคุ้มครองทันที 24 ชั่วโมงทั่วโลก
คุ้มครองทันที

คุ้มครองทันที

ไม่มีเงื่อนไขยุ่งยาก รับความคุ้มครองทันทีเมื่อเปิดบัญชีตั้งแต่บาทแรก
ฝากเท่าไหร่ก็ 20 เท่า

ฝากเท่าไหร่ก็ 20 เท่า

ให้ความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุกับคนที่คุณรักสูงสุด 10,000,000 บาท

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารยืนยันตัวตน

บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจตัวจริง สำหรับชาวต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน

Proof of Passport

Acceptable primary proofof identity includes, but is nolimited to, original.

Proof of address

A document issued by a government department that shows your address.