สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยพิเศษ กู้ง่าย

 

อยากมีบ้านใหม่ ซื้อบ้านมือสอง สร้างบ้านใหม่

ดอกเบี้ยพิเศษ กู้ง่าย ผ่อนสบาย

อยากลดภาระค่าใช้จ่าย ด้วยการรีไฟแนนซ์บ้าน

ดอกเบี้ยลดลง ผ่อนสบาย เป็นเจ้าของได้ไวขึ้น

สินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash

รู้ผลอนุมัติไว ผ่อนสบาย ได้วงเงินสูง

กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

 • สินเชื่อซื้อบ้านใหม่, สินเชื่อบ้านมือสอง และสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 5.00% - 5.60% ต่อปี
 • สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 5.04% - 7.55% ต่อปี
 • สินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 7.80% - 9.05% ต่อปี
 • โดยอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate : MRR) ปัจจุบันเท่ากับ 7.30% ต่อปี มีผลวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามประกาศของธนาคาร รายละเอียดการคำนวณตามตารางอัตราดอกเบี้ย

   

  เงื่อนไขผลิตภัณฑ์และบริการ

  เงื่อนไขสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (สินเชื่อซื้อบ้านใหม่, สินเชื่อบ้านมือสอง และสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน)

  • เพื่อรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ลูกค้าที่ได้รับสิทธินี้จะต้องเป็นพนักงานของบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร พร้อมทั้งสมัครและใช้บริการตัดบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินเดือนในวันที่เงินเดือนออก และคงสภาพเป็นพนักงานบริษัท และลูกค้าต้องเป็นพนักงานประจำ อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป
  • อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าพนักงานของบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร มีระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2567 – 30 มิถุนายน 2567

  เงื่อนไขสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์

  • เพื่อรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ลูกค้าที่ได้รับสิทธินี้จะต้องเป็นพนักงานของบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร พร้อมทั้งสมัครและใช้บริการตัดบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินเดือนในวันที่เงินเดือนออก และคงสภาพเป็นพนักงานบริษัท และลูกค้าต้องเป็นพนักงานประจำ อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป
  • ฟรี ค่าประเมินหลักประกัน (เฉพาะบ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, อาคารชุด, ทาวน์เฮาส์ และอาคารพาณิชย์) ลูกค้าจะต้องผ่านการอนุมัติสินเชื่อเบื้องต้นตามเงื่อนไขของธนาคาร หรือ ได้รับอนุมัติสินเชื่อ วงเงินตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 โดยเบิกใช้วงเงินสินเชื่อภายใน 10 วันทำการนับจากวันที่ 30 มิถุนายน 2567
  • อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าพนักงานของบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร มีระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2567 – 30 มิถุนายน 2567

   

  เงื่อนไขสินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash

  • เพื่อรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ลูกค้าที่ได้รับสิทธินี้จะต้องเป็นพนักงานของบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร พร้อมทั้งสมัครและใช้บริการตัดบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินเดือนในวันที่เงินเดือนออก และคงสภาพเป็นพนักงานบริษัท และลูกค้าต้องเป็นพนักงานประจำ อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป
  • ฟรี ค่าประเมินหลักประกัน ลูกค้าต้องทำการประเมินหลักประกัน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และเบิกใช้วงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติภายใน 10 วันทำการนับจากวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เงื่อนไขหลักประกันที่ได้รับ ฟรี ค่าประเมินหลักประกัน
   • หลักประกันที่อยู่อาศัยพร้อมสิ่งปลูกสร้างปลอดภาระ ได้แก่ บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม, คอนโดมิเนียม, อาคารพาณิชย์ เท่านั้น
   • กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น ธนาคารจะยังคงเรียกเก็บค่าประเมินหลักประกันตามอัตราปกติ
  • ฟรี ค่าจดจำนอง ผู้กู้ต้องเบิกใช้วงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 1,500,000 บาทขึ้นไป โดยเบิกใช้วงเงินสินเชื่อภายใน 10 วันทำการนับจากวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และใช้อัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคารที่กำหนด โดยธนาคารจะเป็นผู้ชำระค่าจดจำนองให้สูงสุด 1% ของวงเงินจำนอง ทั้งนี้หากผู้กู้ชำระหนี้คืนทั้งหมดภายใน 3 ปีแรก ทุกกรณี (รีไฟแนนซ์ ขาย หรือนำเงินส่วนตัวมาชำระ) ถือเป็นการผิดเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ผู้กู้ต้องชำระเงินค่าจดจำนองที่ธนาคารสำรองจ่าย คืนให้ธนาคารทั้งหมด (1% ของวงเงินจำนอง)
  • อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าพนักงานของบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร มีระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2567 – 30 มิถุนายน 2567

  กรณีเปิดบัญชีเงินเดือน ในปี 2567

  กรณีเปิดบัญชีเงินเดือน ก่อนปี 2567

  วัตถุประสงค์เพื่อปิดหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล (ไม่รวม บัตรเครดิต หรือ บัตรกดเงินสด)

  วัตถุประสงค์เพื่อปิดหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล, บัตรเครดิต หรือ บัตรกดเงินสด
  คุณสมบัติลูกค้า - รายได้มากกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาทขึ้นไป

  *หมายเหตุ :

  1. อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate : MRR ) เท่ากับ 7.30% ต่อปี มีผลวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย MRR ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามประกาศของธนาคาร
  2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี
  3. อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวมีผลในระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2567 – 30 มิถุนายน 2567
  4. เงื่อนไขสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (สินเชื่อซื้อบ้านใหม่, สินเชื่อบ้านมือสอง และสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน)
   • กรณีขอวงเงินกู้เพิ่มเพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์ สูงสุด 10% ให้เฉพาะกรณีกู้บ้านหลังแรก (สัญญาที่ 1) และราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาทเท่านั้น เกณฑ์การพิจารณาให้วงเงินเพิ่ม 10% เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  5. เงื่อนไขสินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash การคำนวณภาระหนี้ หมายถึง ภาระหนี้ในเครดิตบูโรรวมกับภาระหนี้อื่น + ภาระหนี้ในการขอสินเชื่อ MHMC ครั้งนี้
   • **กรณีภาระหนี้น้อยกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือน เช่น ลูกค้ามีรายได้ 30,000 บาทต่อเดือน มีภาระหนี้ในเครดิตบูโรรวมกับภาระหนี้อื่น 15,000 บาทต่อเดือน และจะมีภาระหนี้ในการขอสินเชื่อ MHMC ครั้งนี้ 12,000 บาทต่อเดือน รวมภาระหนี้ทั้งหมด 27,000 บาท คิดเป็นภาระหนี้น้อยกว่ารายได้เท่ากับ 90%
   • ***กรณีภาระหนี้มากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือน เช่น ลูกค้ามีรายได้ 30,000 บาทต่อเดือน มีภาระหนี้ในเครดิตบูโรรวมกับภาระหนี้อื่น 20,000 บาทต่อเดือน และจะมีภาระหนี้ในการขอสินเชื่อ MHMC ครั้งนี้ 12,000 บาทต่อเดือน รวมภาระหนี้ทั้งหมด 32,000 บาท คิดเป็นภาระหนี้มากกว่ารายได้เท่ากับ 107%
  6. *Credit Life หมายถึง การทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ กรณีต้องการอัตราดอกเบี้ยแบบทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (Credit Life) กำหนดให้ทำจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่น้อยกว่า 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกันภัย 70% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา โดยกำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันภัยขั้นต่ำ 10 ปี (กรณีระยะเวลากู้ตามสัญญาต่ำกว่า 10 ปี กำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับระยะเวลากู้ตามสัญญา)
  7. การประกันอัคคีภัยคุ้มครองหลักประกันสินเชื่อผ่านธนาคาร ลูกค้าสามารถกู้ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยรวมในวงเงินกู้ได้ (Top up) หากลูกค้ามีความประสงค์
  8. กรณีผู้กู้สิ้นสภาพการเป็นพนักงานขององค์กร ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม หรือ บริษัทยกเลิกการใช้บัญชีเงินเดือน SCB หรือ ลูกค้าไม่ได้รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร ให้ถือว่าสิทธิพิเศษที่พนักงานผู้กู้รายนั้นจะได้รับเป็นอันสิ้นสุดลง ธนาคารมีสิทธิปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราใหม่ โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บเป็น อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี หรือ MRR (Minimum Retail Rate) (รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขการชำระหนี้ได้ใหม่) ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่ธนาคารกำหนด (ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่มีการเปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว)
  9. สำหรับประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันภัยของ บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต และ สำหรับประกันอัคคีภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันภัยของ บมจ. เทเวศประกันภัย
  10. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  11. ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันภัย สำหรับประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันภัยของ บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต และ สำหรับประกันอัคคีภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันภัยของ บมจ. เทเวศประกันภัย
  12. ผลประโยชน์ เงื่อนไข และความคุ้มครอง เป็นไปตามที่กรมธรรม์และบริษัทประกันกำหนด
  13. รับประกันภัยโดย บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต สำหรับประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครองและการเรียกร้องสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี โทร.1351 (ทุกวันเวลา 8.00 – 20.00 น.) หรือ fwd.co.th
  14. รับประกันภัยโดย บมจ. เทเวศประกันภัย สำหรับประกันอัคคีภัย กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครองและการเรียกร้องสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า บมจ. เทเวศประกันภัย โทร. 1291 ทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น. หรือ www.deves.co.th

  สิทธิเรื่องการทำประกันอัคคีภัยและประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (Credit Life)

  • ธนาคารไม่ได้บังคับให้ลูกค้าต้องทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (Credit Life) เป็นสิทธิของลูกค้าที่จะเลือกทำหรือไม่ก็ได้ ไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร
  • ลูกค้าต้องทำประกันอัคคีภัยเพื่อคุ้มครองหลักประกัน โดยทุนประกันภัยตามราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะเลือกทำประกันอัคคีภัยกับบริษัทประกันภัยรายใดก็ได้ตามความสมัครใจของลูกค้า สำหรับการทำประกันอัคคีภัยกับ บมจ.เทเวศประกันภัย ไม่มีผลต่อการได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร

   

  ช่องทางการติดต่อ

  โทรหาเรา

  SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

  0 2777 7777

  ค้นหา SCB

  พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

  ค้นหาเรา

  ส่งข้อความหาเรา

  ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

  ส่งข้อความ
   

  ส่งข้อความหาเรา

  ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม