สถานที่ตั้ง

สำนักงานใหญ่

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 9 ถนนรัชดาภิเษก

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เวลาทำการ

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

เวลา 8:30น. ถึง 17:30 น.

SWIFT CODE

SICOTHBK

 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร:

0107536000102

 

 

สำนักงานใหญ่

0 2544 1000

ศูนย์บริการลูกค้าบุคคล

0 2777 7777

ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ

0 2722 2222

อีเมล

customer_service@scb.co.th

ช่องทางการร้องเรียน

ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ช่องทางการติดต่อ

แนะนำติชมบริการ

ทุกๆ ความคิดเห็น เป็นเรื่องสำคัญ

ส่งข้อความ

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา
 

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม