ประกันซื้อง่าย อุ่นใจดี

ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้น ก็ยังมั่นใจว่าไม่เป็นไร

 

คุ้มครองทุกจังหวะการใช้ชีวิตด้วยประกันภัยอุบัติเหตุ

คุ้มครองทุกจังหวะการใช้ชีวิตด้วย ประกันภัยอุบัติเหตุ มาย เลิฟ จ่ายเบี้ยฯพิเศษเพียง 21 บาทต่อเดือน รับความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท ผ่าน SCB EASY App รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  

ลดหย่อนภาษีได้ ไม่ต้องตรวจ

ประกันชีวิต มาย เซฟวิ่ง 12/4 ผ่าน SCB EASY App ลดหย่อนภาษีได้ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ รับประกันโดย บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต บริษัทในเครือกลุ่มเอฟดับบลิวดี   

 

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์และบริการ

เงื่อนไขแผนประกันภัยอุบัติเหตุ PA มาย เลิฟ

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับสำหรับพนักงานที่ใช้บัญชีเงินเดือนของธนาคารเท่านั้น
 • ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • ธนาคารเป็นเพียงผู้ให้บริการระบบแอป SCB EASY เท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถดูค่าเบี้ยประกัน และซื้อประกันภัยอุบัติเหตุ ได้ด้วยตนเองผ่านแอป SCB EASY
 • ตัวอย่าง การจ่ายเบี้ยประกันภัยมาย เลิฟ แผน 1 (จากทั้งหมด 30 แผนหลัก)

  ตารางผลประโยชน์ แผน 1
  ความคุ้มครอง (บาท)
  • ผลประโยชน์จ่ายครั้งเดียว
  ในกรณีการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย คนที่เรารักจะได้รับผลประโยชน์จ่ายครั้งเดียว
  หมายเหตุ กรณีขับขี่จักรยานยนต์จะได้รับ 50% ของผลประโยชน์
  100,000
  • ผลประโยชน์รายเดือน (สูงสุด 12 เดือน)
  ในกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ รวมถึงการขับขี่รถจักรยานยนต์ คนที่เรารักจะได้รับผลประโยชน์รายเดือน สูงสุด 12 เดือน
  5,000
  เบี้ยประกันภัย 245 บาทต่อปี หรือ 21 บาทต่อเดือน


 • รับประกันโดย บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย  
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัย
 • กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง และการเคลมสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อ บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย โทร. 0 2611 4422 (จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30-19.00 น.) สำหรับข้อมูลทั่วไป หรือ โทร. 0 2612 8943 สำหรับการแจ้งเคลมประกันอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.chubb.com/th-th/
 • กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป SCB EASY กรุณาติดต่อ SCB Call Center โทร. 0 2777 7777

 

เงื่อนไขประกันชีวิต มาย เซฟวิ่ง 12/4 

 • รับประกันภัยโดย บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต บริษัทในเครือกลุ่มเอฟดับบลิวดี ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันภัย ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทประกันภัย
 • ธนาคารเป็นเพียงผู้ให้บริการระบบแอป SCB EASY เท่านั้น กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป SCB EASY กรุณาติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777
 • ประกันชีวิตมิใช่เงินฝาก เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาการชำระเบี้ยฯ และถือครอบครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา การยกเลิกกรมธรรม์ก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นคืน หรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง และการเคลมสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อ บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต บริษัทในเครือกลุ่มเอฟดับบลิวดี โทร. 1315 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. หรือ www.scblife.co.th
 • ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ใดๆ ในกรณีที่พบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777 กด 4

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ