ความคุ้มครองดี

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็หายห่วง

 

คุ้มครองทุกจังหวะการใช้ชีวิตด้วยประกันภัยอุบัติเหตุ

คุ้มครองทุกจังหวะการใช้ชีวิตด้วย ประกันภัยอุบัติเหตุ จ่ายเบี้ยฯพิเศษเพียง 21 บาทต่อเดือน รับความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท ผ่าน SCB EASY App รับประกันโดยบมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
 

 

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์และบริการ

เงื่อนไขแผนประกันภัยอุบัติเหตุ PA

  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับสำหรับพนักงานที่ใช้บัญชีเงินเดือนของธนาคารเท่านั้น
  • ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  • ธนาคารเป็นเพียงผู้ให้บริการระบบแอป SCB EASY เท่านั้น
  • ลูกค้าสามารถดูค่าเบี้ยประกัน และซื้อประกันภัยอุบัติเหตุ ได้ด้วยตนเองผ่านแอป SCB EASY
  • ตัวอย่าง การจ่ายเบี้ยประกันภัยมาย เลิฟ แผน 1 (จากทั้งหมด 30 แผนหลัก)
  • รับประกันโดย บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต   
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัย
  • กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง และการเคลมสินไหมทดแทน ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี โทร. 1351 (ทุกวัน เวลา 8.00 - 20.00 น.) หรือ www.fwd.co.th
  • กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป SCB EASY กรุณาติดต่อ SCB Call Center โทร. 0 2777 7777

 

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777 กด 4

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ