ข้อมูลทั่วไป

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง

ฮ่องกงเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศชั้นนำของโลก โดยมีภาษีอากรต่ำ ไม่มี VAT และ GST ไม่มีการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราหรือ กฏระเบียบด้านเงินตราต่างประเทศ ฮ่องกงได้รับการยอมรับว่าเป็นประตูสู่จีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าและการเงินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อีกทั้งฮ่องกงได้ลงนามในช้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (CEPA) อย่างใกล้ชิด กับจีนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงตลาดจีน สำหรับผู้ผลิตและบริษัทผู้ให้บริการในฮ่องกง เปิดโอกาสอันยิ่งใหญ่ให้กับธุรกิจในฮ่องกงซึ่งทำให้ฮ่องกงเป็นจุดขนส่งทางการเงินและทางกายภาพที่สำคัญที่สุดสำหรับการส่งออกและนำเข้าจากประเทศจีน


ชื่อ

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง    
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง

ก่อตั้ง

28 พฤศจิกายน 2533

สถานะ

สาขาต่างประเทศ

รายละเอียดการให้บริการ

บริการบัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ

บริการด้านสินเชื่อ

เงินโอนระหว่างประเทศ

การค้าระหว่างประเทศ

หนังสือค้ำประกันต่างๆ

บริการบริหารการเงิน

การจัดการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา

บริการให้คำปรึกษาทางด้านการเงิน

Global Transaction Services

บริการทางการเงินที่สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะทางธุรกิจของลูกค้าแต่ละราย

งบการเงิน สาขาฮ่องกง

งบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2019


งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2018


งบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2018


งบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2018


งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2017




งบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2017




งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2016




งบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2016




งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2015




งบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2015




รายละเอียดสำหรับการติดต่อ


ผู้จัดการทั่วไป

นายธีรพันธ์ นันทพลพัฒน

สถานะ

สาขาต่างประเทศ

ที่ตั้งสาขา

Suite 3209,  32nd Floor,  Jardine House,  1 Connaught Place, Central, Hongkong

โทรศัพท์

852-2524-4085

852-2845-0293    

SWIFT

SICOHKHH