ข้อมูลทั่วไป

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสิงคโปร์

สิงคโปร์เป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญของโลกและได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการพัฒนาเร็วที่สุดในเอเชีย นอกจากนี้สภาพแวดล้อมทางการเมืองและธุรกิจของสิงคโปร์ยังมีเสถียรภาพและเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ สิงคโปร์ยังได้สร้างชื่อเสียงอันยอดเยี่ยมในหลายอุตสาหกรรมเช่น การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และไอที สาขาสิงคโปร์นี้ทำให้ธนาคารไทยพาณิชย์สามารถให้บริการธุรกรรมทางธนาคารได้อย่างครอบคลุม


ชื่อ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสิงคโปร์

ก่อตั้ง

26 สิงหาคม 2537

สถานะ

สาขาต่างประเทศ

รายละเอียดการให้บริการ

บัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ

บริการด้านสินเชื่อธุรกิจ

บริการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

Treasury Service

บริการผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา

รายละเอียดสำหรับการติดต่อ


ผู้จัดการสำนักงาน

นางสาววิทิตา ถิระพร

สถานะ

สาขาต่างประเทศ

ที่ตั้งสาขา

61 ROBINSON ROAD, #10-03,
61 ROBINSON, 068893 SINGAPORE

 

โทรศัพท์

+65-6536-4338