ตัวช่วยลดภาษี

วางแผนลดหย่อนภาษี แบบไหนเราก็มี

ได้ทั้งเงินเก็บ ได้ทั้งลดหย่อนภาษีด้วยประกัน

มายเซฟวิ่ง 10/4 ผ่านแอป SCB Easy ไม่ต้องตรวจสุขภาพ รับเงินคืนปีละ 3%

คุ้มครองทุกโรคมะเร็ง ทุกระยะ My Easy E-Cancer

สมัครง่ายด้ยตัเองผ่านแอป SCB Easy รับเงินก้อนพร้อมสู้กับโรคร้ายสูงสุด 1 ล้านบาทด้วยเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงวันละ 2 บาท และคงที่ถึง 5 ปี

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์และบริการ

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์ประกัน

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น
 • การพิจารณารับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันภัยของบริษัทประกันภัย
 • รับประกันภัย โดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์ จนครบกำหนดสัญญา
 • หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
 • ลูกค้าสามารถซื้อประกัน My Saving 10/4 และ My Easy E-Cancer ได้ด้วยตนเองผ่านแอป SCB EASY
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.scb.co.th/th/payroll/employee-privileges/tax-solutions.html

เงื่อนไขประกัน My Saving 10/4

 • รับประกันภัยโดย บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันภัย ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทประกันภัย
 • ธนาคารเป็นเพียงผู้ให้บริการระบบแอป SCB EASY เท่านั้น กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป SCB EASY กรุณาติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777
 • ประกันชีวิตมิใช่เงินฝาก เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาการชำระเบี้ยฯ และถือครอบครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา การยกเลิกกรมธรรม์ก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นคืน หรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง และการเคลมสินไหมทดแทน ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี โทร. 1351 (ทุกวัน เวลา 8.00 - 20.00 น.) หรือ www.fwd.co.th

เงื่อนไขประกัน My Easy E-Cancer

 • My Easy E-CANCER เป็นชื่อทางการตลาดของ Easy E-CANCER
 • ธนาคารเป็นเพียงผู้ให้บริการระบบแอป SCB EASY เท่านั้น
 • รับประกันภัยโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • ลูกค้าสามารถซื้อประกัน My Easy E-CANCER ได้ด้วยตนเองผ่านแอป SCB EASY
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง และการเคลมสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี โทร. 1351 (ทุกวัน เวลา 8.00 - 20.00น.) หรือ www.fwd.co.th
 • กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป SCB EASY กรุณาติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ