รายละเอียดเงินฝาก

อิสระอีกขั้นของการทำธุรกรรมทางการเงินด้วย SCB E PASSBOOK สะดวก คล่องตัวและปลอดภัยมากขึ้น ด้วยการเก็บข้อมูลและลายเซ็นของคุณในระบบธนาคาร และทำธุรกรรมได้ทุกสาขาเพียงแสดงบัตรประชาชน เปิดหรือเปลี่ยนได้เลยวันนี้ทุกประเภทบัญชี
ง่ายกว่าด้วยบัตรใบเดียว

ง่ายกว่าด้วยบัตรใบเดียว

เพียงแสดงเอกสารแสดงตน ก็ทำรายการได้เหมือนกันทุกสาขา ไม่ต้องพกพาสมุดคู่ฝาก ไม่ต้องกลัวหาย
แจ้งความเคลื่อนไหวออนไลน์

แจ้งความเคลื่อนไหวออนไลน์

รับรู้ความเคลื่อนไหวทุกรายการที่ฝาก ถอน ผ่านเคาน์เตอร์สาขา ด้วย Email Notification พร้อมรับ E-Statement ทุกวันที่ 1 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการทำรายการ

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารยืนยันตัวตน

บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจตัวจริง สำหรับชาวต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน

Proof of Passport

Acceptable primary proofof identity includes, but is nolimited to, original.

Proof of address

A document issued by a government department that shows your address.