สินเชื่อรถยนต์ รู้ผลไว ผ่อนสบาย

 

ออกรถใหม่ป้ายแดง ด้วยสินเชื่อรถยนต์ใหม่

ดาวน์น้อย ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว

ออกรถง่าย ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash

เปลี่ยนรถเป็นเงิน รถยังมีขับ รู้ผลอนุมัติไวใน 1 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน

กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

 • สินเชื่อรถยนต์ใหม่ อัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ระหว่าง 2.20% – 3.95% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 4.20% - 7.38% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา)
 • สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว อัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ระหว่าง 2.89% – 6.15% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 5.47% - 10.96% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา)
 • สินเชื่อรถคือเงิน อัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ระหว่าง 2.89% - 8.05% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 5.47% - 15% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา)

 

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์และบริการ

เงื่อนไขสินเชื่อรถยนต์ใหม่ และ สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว

 • เพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษ ลูกค้าที่ได้รับสิทธินี้จะต้องเป็นพนักงานของบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร พร้อมทั้งสมัครและใช้บริการตัดบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินเดือน และคงสภาพเป็นพนักงานบริษัท
 • ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567 
 • ลูกค้าต้องตรวจสอบสิทธิ์ว่าได้ร่วมแคมเปญหรือไม่ โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนให้ทางเจ้าหน้าที่ SCB ตรวจสอบในระบบของธนาคาร
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยี่ห้อรถยนต์, ประเภทรถยนต์ และระยะเวลาผ่อน
 • ธนาคารจะดำเนินการตัดบัญชีก่อนล่วงหน้า 1 วันหากวันตัดบัญชีเพื่อชำระค่างวดที่ลูกค้ากำหนดไว้ตรงกับวันหยุดตามประกาศธนาคาร
 • ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันมีผลใช้บังคับเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยจะมีหรือเหตุจำเป็นอื่นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้
 • เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

เงื่อนไขสินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash

สินเชื่อสำหรับลูกค้า (บุคคลธรรมดา) ที่เป็นเจ้าของรถยนต์และต้องการเสริมสภาพคล่องทางการเงิน เพียงนำรถยนต์และเล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริงมาสมัครขอสินเชื่อ ด้วยการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่ธนาคารและเช่าซื้อรถยนต์ดังกล่าวกลับคืนไป ทั้งนี้ ลูกค้ายังสามารถครอบครองและใช้รถยนต์ได้ตามปกติ (รถยนต์ที่ยังมีภาระการผ่อนชำระค่างวดกับไฟแนนซ์ หรือสถาบันการเงินอื่นอยู่ก็ขอสินเชื่อได้) สมัครง่าย รู้ผลอนุมัติไวภายใน 1 วันทำการ นับจากวันที่ธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วน

 

วงเงินอนุมัติสูงสุด 100%* ของราคาประเมินรถยนต์ สูงสุด 5 ล้านบาท

เพราะเราเชื่อว่าแต่ละคนมีความต้องการทางการเงินที่แตกต่างกัน แต่รถยนต์ของคุณสามารถช่วยให้การเงินของคุณมีสภาพคล่องมากขึ้นได้ โดยการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัคร ยี่ห้อ และปีจดทะเบียนของรถยนต์ โดยรถที่นำมาเป็นหลักประกัน รับเฉพาะรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ และต้องจดทะเบียนส่วนบุคคลเท่านั้น

 

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.89% ต่อปี*

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.89% ต่อปี สำหรับรถยนต์ที่จดทะเบียนปี 2024-2022 ระยะเวลาการผ่อนไม่เกิน 60 เดือน (อาจเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งไม่เกินตามที่ธนาคารประกาศกำหนด)

 

ผ่อนชำระสบายๆ นานสูงสุด 84 เดือน*

สามารถเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระค่างวดได้ตามความต้องการ โดยมีให้เลือกตั้งแต่ 12, 24, 36, 48, 60 , 72 และ สูงสุดถึง 84 เดือน*

 

เฉลี่ยผ่อนเริ่มต้นแสนละ 58 บาท/วัน*

เพื่อให้การชำระหนี้เป็นเรื่องเบาสบายมากขึ้น เฉลี่ยผ่อนเริ่มต้นแสนละ 58 บาทต่อวัน มีสมมติฐานการคำนวณมาจากการกู้สินเชื่อผ่อนชำระเป็นงวด จากเงินต้น 100,000 บาท ประเภทรถเก๋ง ปีที่จดทะเบียน 2022 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.90% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 8.80% ต่อปี) และระยะเวลาผ่อน 84 เดือน (7 ปี) ค่างวด 1,711 บาทต่อเดือน จำนวนดอกเบี้ยทั้งสัญญา 34,300 บาท

 

รถผ่อนอยู่ก็ขอสินเชื่อได้ ไม่มีค่าธรรมเนียมการย้ายไฟแนนซ์*

ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนมีรถ รถยนต์ที่ยังมีภาระการผ่อนชำระค่างวดกับไฟแนนซ์ หรือสถาบันการเงินอื่นอยู่ก็ขอสินเชื่อได้ ค่างวดลดลง มีเงินเหลือใช้เพิ่มเติม ไม่มีค่าธรรมเนียมการย้ายไฟแนนซ์ โดยวงเงินที่ได้รับอนุมัติแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งธนาคารจะดำเนินการนำไปปิดบัญชีสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่ผ่อนอยู่กับไฟแนนซ์ หรือสถาบันการเงินเดิม (รีไฟแนนซ์) และส่วนที่เหลือจะจ่ายให้คุณหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

 

*เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • บุคคลธรรมดา อายุ 20 – 60 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี)
 • สัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 • เป็นพนักงานของบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร พร้อมทั้งสมัครและใช้บริการตัดบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินเดือน และคงสภาพเป็นพนักงานบริษัท

 

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารยืนยันตัวตน

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารยืนยันรายได้

 • สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีนำเข้าเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

สมุดคู่ฝาก

สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกที่ต้องการโอนเงินเข้า (บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น)

กรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารเกี่ยวกับตัวรถ

 • กรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริง
 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ กรณีรถยนต์ปลอดภาระ
 • สำเนาใบเสร็จผ่อนชำระค่างวดล่าสุด กรณีรถยนต์ที่ยังมีภาระการผ่อนชำระค่างวดกับไฟแนนซ์ หรือสถาบันการเงินอื่นอยู่

 

เงื่อนไขรถยนต์ที่นำมาขอรับสินเชื่อ

 • เฉพาะรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ตามสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
 • รถยนต์ต้องมีอายุไม่เกิน 15 ปี
 • กรณีขอสินเชื่อระยะเวลาผ่อนชำระ 84 เดือน อายุรถต้องไม่เกิน 12 ปี เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 19 ปี
 • รถยนต์ต้องจดทะเบียนส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่รับรถรับจ้าง รถยนต์ดัดแปลง เปลี่ยนเครื่อง หรือรถยนต์นำเข้า

 

เงื่อนไขการทำประกันภัย

กรณีใช้กรมธรรม์เดิม ระยะเวลาคุ้มครองคงเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่สมัครขอสินเชื่อ เงื่อนไขการทำประกันภัยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมในการทำสัญญาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยจะเรียกเก็บจากวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ

 

ตารางอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อ

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash สำหรับลูกค้าพนักงานของบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2567

ปีจดทะเบียนของรถยนต์

อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี
(FLAT INTEREST RATE)

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี
(EFFECTIVE INTEREST RATE)

2024 - 2019

2.89% – 6.15%

5.47%-10.82%

2018 - 2014

4.15% – 7.20%

7.74%-12.47%

2013 - 2009

5.40% – 8.05%

9.94%-15.00%

หมายเหตุ :

 • อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash สำหรับลูกค้าพนักงานของบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร ที่สมัครและได้รับการอนุมัติวงเงิน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 –  30 มิถุนายน 2567
 • อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งไม่เกินตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ คือ ดอกเบี้ยในแต่ละงวดที่มีการคำนวณดอกเบี้ยครั้งเดียวจากเงินต้นเต็มจำนวนตั้งแต่วันที่ทำสัญญา
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง คือ การคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก คำนวณจากยอดเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวด ซึ่งการผ่อนในแต่ละงวด จะทำให้เงินต้นลดลง และทำให้ดอกเบี้ยที่เรียกเก็บก็จะลดลงไปด้วย
 • สอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02-777-7777
 • ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ
 

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม