บริการจ่ายเงินเดือนพนักงานอัตโนมัติ

บริการจ่ายเงินเดือนพนักงานอัตโนมัติคืออะไร

บริการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง หรือผลตอบแทนอื่นๆ ให้แก่พนักงาน โดยบริษัทส่งคำสั่งผ่านบริการธนาคารออนไลน์เพื่อธุรกิจ เพื่อดำเนินการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของพนักงานแบบอัตโนมัติ

ต้องเปิดบริษัทมาแล้วนานเท่าใด จึงสามารถใช้บริการบัญชีเงินเดือน และรับสิทธิพิเศษจากธนาคารได้

ในการสมัครขอใช้บริการ ไม่ได้มีข้อกำหนดว่าบริษัทต้องจดทะเบียนมาแล้วกี่ปี

พนักงานจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง จากการใช้ SCB Payroll

มีบริการเสริมต่างๆ เช่น SCB Payroll Employee Solution รายละเอียดโปรดดูตามเงื่อนไขของแต่ละผลิตภัณฑ์

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ใด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SCB Business Center โทร 02 722 2222

หากบริษัทต้องการเปลี่ยนบัญชีจ่ายเงินเดือนอัตโนมัติมาเป็นบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ต้องทำอย่างไร

ท่านสามารถติดต่อได้่ทุกสาขาของธนาคาร

กรณีสมัครใช้บริการผ่านระบบ StartBiz ที่สาขาของธนาคาร เอกสารประกอบการสมัคร  มีดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
2. หนังสือรับรองบริษัท
3. ตราประทับของบริษัท (ถ้ามี)

กรณีสมัครใช้บริการโดยการกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการ (Application) ที่สาขาของธนาคาร เอกสารประกอบการสมัคร มีดังนี้

1. หนังสือรับรองนิติบุคคลไม่เกิน 6 เดือน กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองเอกสาร และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองเอกสาร

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองเอกสาร

4. เอกสารประกอบอื่น ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองนิติบุคคล (ถ้ามี)

บริษัทต้องมีจำนวนพนักงานขั้นต่ำเท่าใด จึงสามารถใช้บริการบัญชีเงินเดือนได้

ไม่ได้กำหนดจำนวนพนักงานขั้นต่ำในการสมัครใช้บริการ

ส่งคำสั่งจ่ายเงินได้ทุกวันหรือไม่

ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดธนาคาร

บริการบัญชีเงินเดือน

บัญชีเงินเดือนคืออะไร

เป็นบัญชีีเงินฝากออมทรัพย์ ที่พนักงานเปิดบัญชีไว้เพื่อเป็นบัญชีรับเงินเดือนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์  โดยบริษัทจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีตามวันที่กำหนด

มีบัญชีเงินเดือนแล้ว จะขอรับสิทธิพิเศษต่างๆ ได้ทางไหน ใช้หลักฐานอะไรบ้าง

เพียงแสดงสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์  ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา เพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆ (บัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E Passbook) ไม่สามารถขอรับสิทธิพิเศษได้)

บัตรเดบิตสามารถใช้ถอน โอนได้ฟรีกี่ครั้ง

สามารถใช้บัตรเดบิตถอน โอนได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ในเขตสำนักหักบัญชี  กรณีข้ามเขตสำนักหักบัญชีจะมีค่าธรรมเนียม 20 บาท/รายการ และทำรายการถอน โอน สอบถามยอดอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกัน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ได้ไม่เกิน 4 ครั้งต่อเดือน

ทั้งนี้ สามารถใช้แอปพลิเคชัน SCB EASY ทำรายการถอน โอน เติม จ่าย ได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ต้องทำงานมาแล้วนานเท่าใด จึงสามารถเปิดบัญชีเงินเดือน และรับสิทธิพิเศษจาก SCB ได้

สามารถรับสิทธิ Employee Solutions ได้ตั้งแต่เริ่มทำงาน ยกเว้นการสมัครขอสินเชื่อบ้านหรือสินเชื่อรถยนต์ ลูกค้าที่ได้รับสิทธินี้จะต้องเป็นเป็นพนักงานประจำที่มีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป ของบริษัทที่จ่ายเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร และยังคงสภาพเป็นพนักงานบริษัทในวันที่สมัครสินเชื่อกับธนาคาร พร้อมทั้งสมัครใช้บริการตัดชำระค่างวดสินเชื่อผ่านบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) จากบัญชีเงินฝากที่รับเงินเดือน

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ใด

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ SCB Call Center โทร. 0-2777-7777

หากต้องการเปลี่ยนบัญชีรับเงินเดือนมาเป็นบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ต้องทำอย่างไร ใช้หลักฐานอะไรบ้าง

หากยังไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ กับ SCB สามารถเปิดบัญชีได้ทุกสาขาของธนาคาร

หากมีบัญชีีเงินฝากออมทรัพย์กับ SCB อยู่แล้ว ท่านสามารถติดต่อสาขา  ที่ท่านสะดวก เพื่อขอเปลี่ยนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดังกล่าว ให้เป็นบัญชีรับโอนเงินเดือนผ่าน SCB  หลังจากนั้นให้แจ้งหน่วยงานทรัพยากรบุคคลของบริษัทของท่านว่าต้องการใช้บัญชีเงินฝากดังกล่าวเป็นบัญชีรับโอนเงินเดือน

หากทางบริษัทของลูกค้าใช้บริการจ่ายเงินเดือนผ่านทางธนาคารอื่น ลูกค้ายังสามารถแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนรับเงินเดือนเข้าบัญชีเงินเดือนของ SCB ได้หรือไม่

สามารถทำได้ ทั้งนี้ โปรดสอบถามและตรวจสอบรายละเอียดจากหน่วยงานทรัพยากรบุคคลของบริษัทท่านเพื่อความแน่ใจ

การสมัครใช้งาน SCB EASY Application ทำอย่างไร

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://scb.co.th/th/personal-banking/digital-banking/scb-easy/get-start.html

สำหรับสินเชื่อบ้าน กรณีรีไฟแนนซ์ สามารถขอรับสิทธิพิเศษจากบัญชีเงินเดือนได้หรือไม่

เพื่อรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ลูกค้าที่ได้รับสิทธิจะต้องเป็นพนักงานประจำของบริษัทที่จ่ายเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร มีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป และยังคงสภาพเป็นพนักงานของบริษัทในวันที่สมัครขอสินเชื่อกับธนาคาร พร้อมทั้งสมัครใช้บริการตัดชำระค่างวดสินเชื่อผ่านบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) จากบัญชีเงินฝากที่รับเงินเดือนเท่านั้น

ช่องทางการติดต่อ

ท่านสามารถติดต่อ สอบถาม ขอใช้บริการ และ/หรือ แจ้งปัญหาการใช้บริการ ผ่านช่องทางที่สะดวกด้านล่าง

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม