ข้อมูลทั่วไป

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขานครเวียงจันทน์

การได้ชื่อว่า “แบตเตอรี่ของอาเซียน” ทำให้ลาวดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศจำนวนมากเนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ต้นทุนแรงงานต่ำ และเป็นที่ตั้งทางยุทธศาสตร์อันเป็นประตูสู่จีน เศรษฐกิจส่วนใหญ่เป็นผลมาจากภาคเหมืองแร่ไฟฟ้าพลังน้ำ และภาคบริการ โดยมีอัตราการเติมโตของ GDP เฉลี่ย 8% ต่อปี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเวียงจันทน์ อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมรองรับทุกความต้องการทางธุรกิจของคุณ


ชื่อ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขานครเวียงจันทน์

ก่อตั้ง

26 พฤศจิกายน 2535

สถานะ

สาขาต่างประเทศ

รายละเอียดการให้บริการ

บัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ

บริการด้านสินเชื่อธุรกิจ

บริการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

Money Gram

งบการเงิน สาขานครเวียงจันทน์

รายละเอียดสำหรับการติดต่อ


ผู้จัดการสำนักงาน

คุณกนก สกุลคู

สถานะ

สาขาต่างประเทศ

ที่ตั้งสาขา

117 Lanexang-Samsenthai Road, Ban Sisaket,
Muang Chathabouri,Vientiane Lao PDR. P.O. Box 4809

โทรศัพท์

856-21-21-7306

856-21-213500

มือถือ

856-20-55511252

856-20-55516565