เปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ผ่านแอป SCB EASY

 


 

สำหรับลูกค้าปัจจุบัน
ที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์มาก่อน

 

ที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์อยู่แล้ว

 

 


สามารถดาวน์โหลด SCB EASY แอปพลิเคชันได้ที่