“Step by Step ขั้นตอนส่งออกสำหรับมือใหม่”

เริ่มต้นเดินทางเรียนรู้การนำเข้า-ส่งออกฉบับย่อก่อนลงมือจริง


หลังตกลงซื้อขายสินค้าแล้วคุณต้องทำอะไรต่อ มาเรียนรู้ขั้นตอนตั้งแต่หน้าโรงงานไปจนถึงช่วงเวลาที่สินค้าส่งถึงมือลูกค้า (จากหน้าโรงงานผู้ขาย - การขนส่งในประเทศต้นทาง - การทำพิธีการศุลกากรขาออก - Port of Loading - Port of Discharge -พิธีการศุลกากรขาเข้า - การขนส่งในประเทศปลายทาง - การรับสินค้าของผู้ซื้อ)

หลังจากได้รับออเดอร์ ผู้ขายก็จะเริ่มผลิตสินค้าให้คุณหรือจัดเตรียมสินค้าพร้อม

1. หน้าโรงงานผู้ขาย (Shipper/Exporter)

สถานที่ต้นทางที่มีการไปรับของ ไม่ว่าจะเป็น โรงงาน โกดัง หรือ ร้านค้า


2. ขนส่งในประเทศต้นทาง (Trucking, Pick-up, Inland หรือ Inland freight)

ขนสินค้าขึ้นรถโดยใช้ระบบการขนส่งทางรถเป็นหลักเพื่อไปถ่ายสินค้ายังท่าเรือหรือท่าอากาศยาน


3. พิธีการศุลกากรขาออก (Outbound Customs Clearance)

ผู้ขายหรือตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สำแดงสินค้าต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร (Customs House)


4. ท่าเรือ/ท่าอากาศยานต้นทาง (Port of Loading หรือ POL)

เมื่อศุลกากรตรวจปล่อยสินค้า สินค้าได้รับอนุญาตให้เอาขึ้นเรือหรือเครื่องบินเพื่อขนส่งออก


5. ท่าเรือ/ท่าอากาศยานปลายทาง (Port of Discharge หรือ POD)

สินค้ามาถึงยังประเทศของผู้ซื้อ และสินค้าจะถูกลำเลียงเข้าโกดัง รอให้ผู้ซื้อหรือตัวแทนออกของและศุลกากรมาตรวจปล่อยสินค้าต่อไป


6. พิธีการศุลกากรขาเข้า (Inbound Customs Clearance)

เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะตรวจสินค้าที่นำเข้ามาว่าตรงตามที่ได้แจ้งไว้ มีการเสียภาษีถูกต้องและไม่เป็นสินค้าควบคุม หากไม่พบปัญหาใดก็สามารถขนออกจากท่าเรือ/ท่าอากาศยานได้


7. ขนส่งจากท่าเรือ (Trucking)

สินค้าได้รับการขนส่งไปยังผู้รับ


8. ผู้ซื้อ (Consignee)

ก่อนรับมอบสินค้าผู้ซื้อควรตรวจดูความเรียบร้อยของสินค้าก่อนทำการรับมอบทุกครั้ง


*** การขนส่งแต่ละประเทศก็จะมีเวลาในการขนส่งไม่เท่ากันและมีข้อกำหนดบางอย่างที่แตกต่างกัน