ทำตลาดส่งออกใน ASEAN ต้องมองอะไรบ้าง

การส่งออกไปประเทศในกลุ่ม ASEAN เป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการขยายธุรกิจส่งออก ทำไมถึงเลือกส่งออกไปยังประเทศ ASEAN ก็เพราะเป็นประเทศที่มีปัจจัยหลายอย่างที่ใกล้เคียงกัน ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม ศาสนา เศรษฐกิจ และสภาพภูมิประเทศ ทำให้การปรับแต่งสินค้าเพื่อส่งออกให้เข้ากับผู้บริโภคในประเทศนั้น ๆ ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ก่อนที่จะลงขายทำการตลาดจริงในประเทศกลุ่ม ASEAN ต้องศึกษาข้อมูลเหล่านี้ให้พร้อมเสียก่อน

  • ศึกษาค่าเงิน ศึกษาค่าเงินอ่อนและแข็งตัวเพื่อหาช่วงโอกาสในการทำกำไรในการส่งออก เพราะถ้าเราสามารถส่งออกในช่วงนี่ค่าเงินแข็งค่า

  • ระบบขนส่งระหว่างประเทศและในประเทศ ต้องทราบถึงการทำงานและระยะเวลาในการจัดส่งว่าเป็นขนส่งประเภทไหนเพื่อตอบโจทย์การบริการให้ลูกค้า

  • ค่าแรง เลือกฐานการผลิตหรือค่าแรงการทำงานที่มีค่าแรงถูกเพื่อลดต้นทุนการผลิต

  • ค่านิยมและวัฒนธรรม ศึกษาค่านิยมและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ เพื่อผลิตสินค้าให้ตรงใจกับการบริโภค

  • ภูมิประเทศและอากาศ ศึกษาสภาพอากาศในแต่ละช่วงของประเทศที่เราจะส่งออกเพื่อปรับเปลี่ยนสินค้าและแพคเกจให้เข้ากับประเทศนั้น

  • ภาษาและราคา เขียนภาษาให้เป็นภาษาท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ง่ายขึ้นเกี่ยวกับสินค้าของเราและศึกษาการตั้งราคาให้เหมาะสมกับค่าครองชีพของประเทศนั้น


ทั้งนี้ทาง SCB ได้ให้บริการธุรกรรมระหว่างประเทศสกุลเงินอินโดนีเซียรูเปีย และบริการธุรกรรมระหว่างประเทศสกุลเงินมาเลเซียริงกิต ซึ่งรองรับธุรกรรมการค้าต่างประเทศทั้งด้านนำเข้า – ส่งออก , บริการด้านอัตราแลกเปลี่ยน และ Forward Contract นอกเหนือจากสกุลเงินอื่นๆ ที่ได้ให้บริการอยู่แล้ว


สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูรายละเอียดได้จาก บริการเงินโอนต่างประเทศขาออก