ลักษณะบริการ

ช่องทางให้บริการธุรกรรมการค้าต่างประเทศผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล ช่วยให้บริษัทสามารถทำธุรกรรมการค้าต่างประเทศกับธนาคารได้อย่างครบวงจร เช่น ขอเปิด L/C ขอสินเชื่อ หรือชำระเงินและแนบเอกสารประกอบให้กับธนาคารได้ในคราวเดียวกัน และบริษัทยังสามารถติดตามสถานะการทำรายการได้แบบเรียลไทม์ รวมถึงมีรายงานในรูปแบบต่างๆที่สามารถเรียกดูได้ทันที นอกจากนี้ ยังสามารถสอบถามอัตราดอกเบี้ยและ/หรืออัตราแลกเปลี่ยนเพื่อตัดสินใจใช้ในขณะที่ทำธุรกรรมได้ทันทีอีกด้วย
บริการด้านสินค้าขาเข้า (Import)

 • บริการเปิด/แก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit Issuance)

 • บริการสินเชื่อทรัสต์รีซีทเพื่อการนำเข้า (Trust Receipt Financing)

 • บริการออกหนังสือค้ำประกันเพื่อการออกสินค้า/สลักหลังใบปล่อยสินค้า (Shipping Guarantee under L/C, Shipping Guarantee Issuance, Delivery Order Endorsement)

 • บริการชำระเงินค่าสินค้าขาเข้าตามตั๋วเงินเพื่อเรียกเก็บ (Import Bills for Collection)

 • บริการแจ้งเอกสารสินค้าเข้า ( Import Bills under L/C, B/C Advising)

บริการด้านสินค้าขาออก (Export)

 • บริการแจ้งเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter Credit Advising)

 • บริการยืนยันการชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit Confirmation)

 • บริการโอนเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit Transfer)

 • บริการโอนสิทธิการรับเงิน (Assignment of Proceeds)

 • บริการสินเชื่อเพื่อการขายและการส่งออก (Packing Credit)

 • บริการแจ้งสถานะตั๋วเรียกเก็บสินค้าออกภายใต้ L/C, B/C (Export Bills under Letter of Credit, Bill for Collection Advising)

 • บริการแจ้งโอนเงินขาเข้า (Inward Remittance Advising)

จุดเด่นของบริการ

ทำรายการส่งคำขอเปิด/แก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิตและขอสินเชื่อทรัสต์รีชีทเพื่อการนำเข้าผ่านอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องยื่นเอกสารตัวจริง หรือเดินทางมาติดต่อที่ธนาคาร

บริการแจ้งรายการด้านสินค้าเข้าและด้านสินค้าออกแบบทันที ยืนยันรายการผ่านระบบให้กับธนาคารได้

สอบถามและใช้ดอกเบี้ยกู้ยืม หรือสอบถามและใช้อัตราแลกเปลี่ยนได้แบบ Real-Time ตรวจสอบรายได้แบบ Real-Time โดยสารมารถเรียกดูสำเนารายการเลตเตอร์ออฟเครดิต (เช่น MT700, MT707) เรียกใบเสร็จและสั่งพิมพ์ได้

ติดตามสถานะตั๋ว Export ส่งไปเรียกเก็บกับต่างประเทศแบบ Real-Time (DHK Tracking)

เรียกดูข้อมูลคงค้าง ภาระดอกเบี้ย สำหรับธุรกรรมการค้าต่างประเทศได้

มีรูปแบบรายงานทั้งแบบสำเร็จรูป และแบบที่บริษัทสามารถกำหนดเอง

รับส่งข้อมูลด้วยการเข้ารหัสรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล Secure Socket Layer (SSL) 256-bit

สามารถกำหนดบทบาทของแต่ละ User ID ในการทำธุรกรรมได้ (Data Entry/ Approve/ Supervisor)
ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

สะดวก สามารถทำรายการได้ทุกที่ทุกเวลา

รวดเร็ว รายการระหว่างผู้ส่งคำสั่ง ส่งตรงถึงระบบธนาคาร บริษัทสามารถรับข้อมูลที่เกี่ยว

ข้อง หรือเรียกดูข้อมูลการทำรายการได้แบบ Real-Time

ประหยัด ค่าเดินทางและไม่มีค่าใช้จ่ายในการให้บริการ

ง่าย โดยสร้างรายการจากเทมเพลต หรือจากรายการเดิมที่เคยส่งธนาคารแล้ว

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ