3 โอกาสทองของไทยที่อาจได้รับจากสงครามการค้าสหรัฐฯ กับจีน

จากมาตรการกีดกันทางการค้าอาจทำให้ทั้งสหรัฐฯ และจีนต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางการค้าใหม่เพื่อเลี่ยงต้นทุนการผลิตและส่งออกที่สูงขึ้นจากภาษีนำเข้าสินค้า โอกาสที่ส้มอาจหล่นมาถึงไทยก็มีอยู่ไม่น้อย ดังนี้

 

1. การขยายฐานการผลิตมายังไทย  เช่น  อุตสาหกรรมยางล้อ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์       

จีน  - อุตสาหกรรมยางล้อ: อาจมีการย้ายฐานการผลิตจากจีนมายังไทยซึ่งมีความพร้อมเป็นแหล่งผลิตยางพารา

       - อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์: ไทยอาจได้ประโยชน์จากการย้ายฐานการผลิตในบางรายการสินค้า  

2. การส่งออกสินค้าทดแทนจีนและสหรัฐฯ เช่น ส่งสินค้าเกษตรไปยังจีนมากขึ้น และส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ยางไปยังสหรัฐฯ เพราะทั้งจีนและสหรัฐฯ ต้องมองหาสินค้าเพื่อทดแทนสินค้านำเข้าเดิมที่ได้รับผลกระทบ


จีน      
- ส่งออกสินค้าเกษตรไปยังจีนมากขึ้น เช่น กากเหลือจากการผลิตน้ำตาล ผลไม้สดและผลไม้แช่เย็นไทย อย่างฝรั่ง มะม่วง มะพร้าว ทุเรียน ลำไย ลิ้นจี่ และมังคุด)


สหรัฐฯ
- ส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ยางไปยังสหรัฐฯ ทดแทนจีน

3. การใช้ประโยชน์จากสินค้าที่ถูกทุ่มตลาด เช่น สินค้าจีนที่เน้นเพื่อการส่งออก และสินค้าเกษตรของสหรัฐ เช่น ถั่วเหลือง      


จีน      
- ใช้ประโยชน์จากการที่ธุรกิจของจีนได้รับผลกระทบโดยเฉพาะที่เน้นเพื่อส่งออก  ผู้ผลิตจะได้วัตถุดิบจากจีนในราคาที่ถูกลง  ผู้บริโภคไทยสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่ถูกลงโดยเฉพาะในหมวด (แต่ผู้ผลิตไทยบางส่วนอาจได้รับผลกระทบจากสินค้าจีนที่ทะลักเข้ามา)


สหรัฐฯ
- ใช้ประโยชน์จากการที่สหรัฐฯ ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะถั่วเหลือง เป็นโอกาสสำหรับผู้ผลิตอาหารสัตว์นำมาใช้เป็นวัตถุดิบแทนปลาป่น