อยากเจาะตลาดอินเดียทำอย่างไรดี

การส่งออกของไทยไปยังอินเดียถือว่ามีส่วนแบ่งตลาดที่ค่อนข้างน้อย ยังสามารถที่จะเจาะตลาดอินเดียได้อีกมากแม้จะมีความท้าทายอยู่บ้างก็ตาม ทั้งนี้เมื่อมองจากศักยภาพในการแข่งขันของไทยแล้วไทยยังมีความสามารถในการแข่งขันที่สูง และยังมีกลุ่มสินค้าส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษีจาก FTA อีกถึง 2 ฉบับ ซึ่งถือว่ามีความได้เปรียบคู่แข่งอยู่ไม่น้อย ทีนี้เราลองมาดูกลยุทธ์ในการที่จะเจาะตลาดอินเดียกัน

1.    ใช้สิทธิประโยชน์จากข้อตกลงเขตการค้าเสรี FTA 2 ฉบับ คือ ไทย-อินเดีย และอาเซียน-อินเดีย 

2.    เน้นขยายตลาดด้วยช่องทางสมัยใหม่ เช่น Modern Trade และช่องทางออนไลน์ 

3.    การเข้าไปลงทุนในอินเดีย

4.    ใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบในการผลิต เนื่องจากอินเดียมีทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมาก 

อินเดียเป็นตลาดที่มีศักยภาพและน่าสนใจอย่างมากในเวลานี้ การเจาะตลาดอินเดียเป็นความท้าทายแต่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ เราสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ เพียงแต่ต้องและเลือกใช้กลยุทธ์ที่ถูกต้อง

ติดต่อเรา -คลิก-