ลักษณะบริการ

SCB ให้บริการรับเงินโอนขาเข้าผ่านระบบ SWIFT เพื่อให้คู่ค้าในต่างประเทศของคุณโอนเงินค่าสินค้าให้กับคุณได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เพียงแค่แจ้งให้ผู้ซื้อสินค้าทราบข้อมูลบัญชี SCB ของคุณ ดังนี้
เลขที่บัญชี SCB
ชื่อธนาคาร: The Siam Commercial Bank PCL
รหัสธนาคาร (SWIFT CODE): SICOTHBK
เมื่อ SCB ได้รับเงินโอนจากธนาคารในต่างประเทศ จะแจ้งผู้ส่งออกทราบเพื่อนำเงินเข้าบัญชี

จุดเด่นของบริการ

โอนเงินเข้าบัญชี รวดเร็ว หลังจากที่ทราบการตกลงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน 1
รองรับการโอนเงินจากต่างประเทศได้ทั่วทุกมุมโลก ผ่านเครือข่ายธนาคารพันธมิตร
สะดวกกับศูนย์ธุรกิจต่างประเทศที่พร้อมให้บริการ ครอบคลุมทั่วประเทศ
ครอบคลุม 17 สกุลเงินหลัก: 1
AUD
CAD
CHF
CNY
DKK
EUR
GBP
HKD
IDR
JPY
MYR
NOK
NZD
SEK
SGD
THB
USD
หมายเหตุ:
1 สามารถรออัตราแลกเปลี่ยนที่พอใจ สูงสุดได้ถึง 360 วัน

ขั้นตอนบริการ

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

บริหารเงินได้รวดเร็ว
SCB ส่งอีเมลแจ้งผู้รับเงินพร้อมส่งสำเนา MT103 2 ทันทีที่ได้รับ SWIFT จากต่างประเทศ ช่วยให้ดำเนินกิจกรรมการค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
คล่องตัวสูง
รองรับการโอนเงินจากต่างประเทศได้ทั่วทุกมุมโลกผ่านเครือข่ายธนาคารพันธมิตร และรับเงินเข้าบัญชีทันทีที่ตกลงอัตราแลกเปลี่ยน
ง่าย
ไม่ยุ่งยากเรื่องเอกสารและวิธีการรับเงิน รวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการรับชำระเงินด้วยวิธีอื่น
รับข้อมูลอัตโนมัติ
ผู้รับเงินจะได้รับอีเมล trade outstanding report แสดงรายการเงินเข้าที่ยังไม่แจ้งนำเงินเข้าบัญชี พร้อมข้อมูลคู่ค้า 2
สะดวก
ช่วยลดภาระการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่เกิดจากค่าธรรมเนียมรับเงินโอนจากต่างประเทศ 3

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารประกอบคำขอทำธุรกรรม:
  • ผู้รับเงินไม่ต้องสำแดงเอกสารประกอบการรับเงินกรณีเงินโอนขาเข้าเป็นค่าสินค้าและบริการ ทั้งนี้ หากเงินโอนขาเข้ามีวัตถุประสงค์เพื่อชำระเงินค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ผู้รับเงินจะต้องแสดงเอกสารประกอบตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB Business Call Center พร้อมให้บริการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08:30 – 19:00 น.

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ