อินเดีย ตลาดส่งออกใหม่ที่จะมาแทนจีน

อินเดียเป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับ 10 ของไทย และถูกมองว่าจะเป็นตลาดส่งออกใหม่ของไทยที่จะมาแทนจีน โอกาสในการขยายการส่งออกสินค้าไทยไปยังตลาดอินเดียยังมีอยู่อีกมากเพราะ...

  • สินค้าส่งออกของไทยไปอินเดียยังมีปริมาณน้อย ยังเป็นตลาดที่ผู้ส่งออกไม่คุ้นเคยจึงมีโอกาสที่จะเจาะตลาดได้อีกมาก

  • ทยมีศักยภาพในการผลิตกลุ่มสินค้านำเข้าสำคัญของอินเดีย สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปอินเดียคือ เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก รถยนต์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ เหล็ก เครื่องจักรกล และเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

  •  อินเดียขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงมากทำให้มีความต้องการสินค้าเพิ่มมากขึ้น แนวโน้มสินค้าส่งออกที่มีแววสดใสคือ อัญมณีและเครื่องประดับ เคมีภัณฑ์และอินทรีย์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก เครื่องสำอาง สบู่ ผลิตภัณฑ์รักษาผิว  และอุปกรณ์ทางการแพทย์

  • อินเดียมีหลายรัฐทำให้มีความต้องการในการบริโภคที่หลากหลาย

  • อินเดียเป็นประตูในการส่งออกสินค้าจากไทยไปสู่ประเทศข้างเคียง เช่น ศรีลังกา มัลดีฟส์

  • ไทยยังมีสินค้าส่งออกกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากข้อตกลงเขตการค้าเสรี FTA

  • อินเดียถือเป็นตลาดส่งออกที่มีศักยภาพ ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจโลกมีการชะลอตัว

  • คนอินเดียมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้าไทย สินค้าไทยถูกจัดเป็นสินค้าที่มีคุณภาพคุณภาพสูง และสามารถซื้อได้ 

สินค้าสำคัญที่ไทยส่งออกไปยังอินเดีย 10 อันดับแรก ได้แก่
 

1.    เคมีภัณฑ์

2.    เม็ดพลาสติก

3.    รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

4.    อัญมณีและเครื่องประดับ

5.    เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

6.    เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ

7.    เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง

8.    เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบ

9.    ทองแดงและของทำด้วยทองแดง

10.  ผลิตภัณฑ์ยาง


ติดต่อเรา  -คลิก-