ของดีอินเดีย นอกจากอัญมณียังมี “น้ำมันรำข้าว”

อินเดียเป็นแหล่งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับเป็นฐานการผลิตและกระจายสินค้าของไทย โดยในปี 2561 ไทยมีการนำเข้าสินค้าจากอินเดียคิดเป็นมูลค่า 4,863.43 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสินค้าสำคัญที่ไทยนำเข้ามาจากอินเดีย ได้แก่ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่ง และทองคำ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ


นอกจากอัญมณีที่เป็นสินค้าสำคัญที่ไทยนำเข้ามาแล้ว อินเดียยังเป็นแหล่งนำเข้าน้ำมันรำข้าวอันดับ 1 ของไทยอีกด้วย จากกระแสรักสุขภาพที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้ “น้ำมันรำข้าว” เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจมากขึ้น 

ทางกระทรวงพาณิชย์ได้มีการลงพื้นที่สำรวจอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันรำข้าวของอินเดีย ณ รัฐหารยะนา ศึกษาและหาลู่ทางในการผลักดันและยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันรำข้าว เพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมการแปรรูปข้าวของไทยให้ได้รับการยอมรับทั่วโลก


ติดต่อเรา  -ที่นี่ -