ช่องทางการตรวจสอบสถานะทางออนไลน์ 3 ช่องทาง

 

ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะ ผ่านแอป SCB EASY

1. เข้าแอป SCB EASY เลือกแถบเมนู
“สมัครสินเชื่อและบัตรเครดิต”
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตรวจสอบสถานะได้ มีดังนี้

 • สินเชื่อบ้าน Home Loan
 • สินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash
 • สินเชื่อรถยนต์ Auto Loan
 • สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash
 • สินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan
 • สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash และ Speedy Card e-Card
 • บัตรเครดิต Credit Card
 • สินเชื่อธุรกิจรายย่อย SSME (กรณีผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา)
 • สินเชื่อเพื่อการศึกษาและการรักษาพยาบาล (Purposeful Loan)

2. กดที่แถบข้อความด้านบน
“ตรวจสอบสถานะการสมัครสินเชื่อ/
บัตรเครดิต”

3. ระบบจะแสดงสถานะคำขอสินเชื่อ
สถานะที่ 1 : ได้รับคำขอสมัครสินเชื่อ/บัตรเครดิต (Application Received)
 • สถานะนี้จะปรากฎขึ้นเมื่อใบสมัครถูกบันทึกในระบบธนาคารแล้ว
4. ระบบจะแสดงสถานะคำขอสินเชื่อ
สถานะที่ 2 : อยู่ระหว่างการติดตามเอกสาร (Follow up document(s))
 • ระบบจะแจ้งเอกสารที่ธนาคารต้องการเพิ่มเติม หรือเอกสารที่ไม่ถูกต้อง
 • หากเอกสารต่าง ๆ เรียบร้อย ระบบจะข้ามสถานะนี้ไป
5. ระบบจะแสดงสถานะคำขอสินเชื่อ
สถานะที่ 2 : อยู่ระหว่างการดำเนินการ (On Process)
 • เป็นช่วงเวลาของการดำเนินการพิจารณาคำขอสินเชื่อและบัตรเครดิต
6. ระบบแสดงผลสถานะสมัคร
สถานะที่ 3 : แจ้งผลการพิจารณา (Application Result)
 • ข้อความในสถานะจะแตกต่างกันไปตามประเภทสินเชื่อ หรือบัตรเครดิตที่ลูกค้าสมัครไว้
กรณีที่ระบบแสดงหน้าจอ ‘ไม่พบคำขอสินเชื่อ” เกิดได้จากสาเหตุดังนี้
 • สินเชื่อที่ลูกค้าสมัครไม่อยู่ในรายการสินเชื่อที่ระบบสามารถตรวจสอบสถานะได้ ได้แก่ สินเชื่อจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน, สินเชื่อบ้านได้เพิ่ม Home Loan Top Up, Your Loan
 • ลูกค้าไม่ได้ลงทะเบียนขอสินเชื่อด้วยหมายเลขบัตรประชาชน
 • คำขอสินเชื่อของลูกค้ามีอายุเกิน 30 วัน หลังจากผ่านการพิจารณาคำขอแล้ว

 

 

ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะ ผ่าน SCB Connect

เมื่อใบสมัครท่านถูกลงทะเบียน และเข้าสู่ระบบเรียบร้อย จะมีข้อความแจ้งเตือนสถานะ “ได้รับคำขอสมัครสินเชื่อ/บัตรเครดิต (Application Received)” ไปยัง SCB Connect ของท่านโดยอัตโนมัติ และจะมีการอัปเดตสถานะอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางนี้ เมื่อสถานะมีการเปลี่ยนแปลง

ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตรวจสอบสถานะได้ มีดังนี้

 • สินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan
 • สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash และ Speedy Card e-Card
 • บัตรเครดิต Credit Card
กรณีที่ลูกค้าต้องการตรวจสอบสถานะเพิ่มเติม สามารถกดที่ปุ่ม “ตรวจสอบสถานะได้ที่นี่” ระบบจะไปยังหน้าตรวจสอบสถานะใบสมัครบนแอป SCB EASY อัตโนมัติ โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติม

(สามารถดูขั้นตอนการตรวจสอบสถานะทางแอป SCB EASY ได้)

กรณีที่ธนาคารได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือตรวจพบข้อมูลไม่ถูกต้อง แต่ไม่ต้องการขอเอกสารเพิ่มเติม จะมีการแจ้งเตือนสถานะตามภาพประกอบ
กรณีที่สถานะแจ้งเตือนระบุให้ลูกค้าส่งเอกสารเพิ่มเติม ระบบจะแจ้งรายละเอียดเอกสารที่ขอเพิ่ม และจะปรากฏปุ่ม “ดำเนินการส่งเอกสาร” โดยลูกค้าจะต้องส่งเอกสารภายในวันที่กำหนดเท่านั้น

ขั้นตอนการส่งเอกสารเพิ่มเติม ผ่านทาง SCB Connect

1. กดปุ่ม “ดำเนินการส่งเอกสาร”

ขั้นตอนการส่งเอกสารเพิ่มเติม ผ่านทาง SCB Connect

2. กด “เพิ่มรูป” ในแต่ละประเภทเอกสาร
ที่จะทำการส่งเพิ่ม

ขั้นตอนการส่งเอกสารเพิ่มเติม ผ่านทาง SCB Connect

3. เมื่อเพิ่มรูปเอกสารครบถ้วนแล้ว
กด “ส่งเอกสาร”

ขั้นตอนการส่งเอกสารเพิ่มเติม ผ่านทาง SCB Connect

4. ระบบจะตรวจสอบและแสดงผลการส่งเอกสาร

ขั้นตอนการส่งเอกสารเพิ่มเติม ผ่านทาง SCB Connect

5. เมื่อระบบรับเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะส่งแจ้งเตือนสถานะไปยังลูกค้า

 

 

ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะ ผ่านเว็บไซต์

1. เข้าเว็บไซต์ https://lat.scb.co.th
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตรวจสอบสถานะได้ มีดังนี้

 • สินเชื่อบ้าน Home Loan
 • สินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash
 • สินเชื่อรถยนต์ Auto Loan
 • สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash
 • สินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan
 • สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash และ Speedy Card e-Card
 • บัตรเครดิต Credit Card
 • สินเชื่อธุรกิจรายย่อย SSME (กรณีผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา)
 • สินเชื่อเพื่อการศึกษาและการรักษาพยาบาล (Purposeful Loan)

2. กรอกข้อมูลตามที่ให้ไว้ตอนสมัคร
เพื่อรับรหัสใช้ครั้งเดียว OTP

3. ระบบจะแสดงสถานะคำขอสินเชื่อ
สถานะที่ 1 : ได้รับคำขอสมัครสินเชื่อ/บัตรเครดิต (Application Received)
 • สถานะนี้จะปรากฎขึ้นเมื่อใบสมัครถูกบันทึกในระบบธนาคารแล้ว
4. ระบบจะแสดงสถานะคำขอสินเชื่อ
สถานะที่ 2 : อยู่ระหว่างการติดตามเอกสาร (Follow up document(s))
 • ระบบจะแจ้งเอกสารที่ธนาคารต้องการเพิ่มเติม หรือเอกสารที่ไม่ถูกต้อง
 • หากเอกสารต่าง ๆ เรียบร้อย ระบบจะข้ามสถานะนี้ไป
5. ระบบจะแสดงสถานะคำขอสินเชื่อ
สถานะที่ 2 : อยู่ระหว่างการดำเนินการ (On Process)
 • เป็นช่วงเวลาของการดำเนินการพิจารณาคำขอสินเชื่อและบัตรเครดิต
6. ระบบแสดงผลสถานะสมัคร
สถานะที่ 3 : แจ้งผลการพิจารณา (Application Result)
 • ข้อความในสถานะจะแตกต่างกันไปตามประเภทสินเชื่อ หรือบัตรเครดิตที่ลูกค้าสมัครไว้
กรณีที่ระบบแสดงหน้าจอ ‘ไม่พบคำขอสินเชื่อ” เกิดได้จากสาเหตุดังนี้
สถานะที่ 3 : แจ้งผลการพิจารณา (Application Result)
 • สินเชื่อที่ลูกค้าสมัครไม่อยู่ในรายการสินเชื่อที่ระบบสามารถตรวจสอบสถานะได้ ได้แก่ สินเชื่อจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน, สินเชื่อบ้านได้เพิ่ม Home Loan Top Up, Your Loan
 • ลูกค้าไม่ได้ลงทะเบียนขอสินเชื่อด้วยหมายเลขบัตรประชาชน
 • คำขอสินเชื่อของลูกค้ามีอายุเกิน 30 วัน หลังจากผ่านการพิจารณาคำขอแล้ว

 

 

ช่องทางการติดต่อ

สมัครออนไลน์

เพียงกรอกข้อมูลเบื้องต้น จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

สมัคร

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม