รายละเอียดสินเชื่อ

เปลี่ยนบ้านเป็นเงินทันใจ จะซ่อมแซมต่อเติมบ้าน ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน หรือ ทำตามความฝัน โดยการนำอสังหาริมทรัพย์ที่ปลอดภาระมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ เช่น บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม, คอนโดมิเนียม, อาคารพาณิชย์, ที่ดินว่างเปล่า (ไม่รกร้าง และอยู่ในชุมชนพักอาศัย) หรือ รีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านคือเงินจากสถาบันการเงินอื่นมาที่ SCB

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาท

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาท

การอนุมัติวงเงินสินเชื่อ พิจารณาขึ้นอยู่กับรายได้ มูลค่าหลักประกัน และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
ผ่อนสบายนานสูงสุด 30 ปี

ผ่อนสบายนานสูงสุด 30 ปี

เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้นานสุด 30 ปี โดยรวมระยะเวลาผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุของผู้กู้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี (กรณีมีผู้กู้ร่วมหลายคน จะใช้อายุของผู้กู้ที่น้อยที่สุด)
ใช้อสังหาริมทรัพย์มาเป็นหลักประกัน

ใช้อสังหาริมทรัพย์มาเป็นหลักประกัน

บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม, คอนโดมิเนียม, อาคารพาณิชย์, ที่ดินว่างเปล่า (ไม่รกร้าง และอยู่ในชุมชนพักอาศัย) ก็กู้ได้
รู้ผลอนุมัติเบื้องต้นทันใจใน 1 วันทำการ

รู้ผลอนุมัติเบื้องต้นทันใจใน 1 วันทำการ

รวดเร็ว เมื่อส่งเอกสารให้ธนาคารครบถ้วน ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน แถมไม่เสียค่าธรรมเนียมเมื่อปิดบัญชีก่อนกำหนด
อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย

เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 6.69%-14.55% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate : MRR) ปัจจุบันเท่ากับ 7.30% ต่อปี มีผลวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย MRR ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามประกาศของธนาคาร รายละเอียดการคำนวณตามตารางอัตราดอกเบี้ย (อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวไม่รวมสำหรับลูกค้าสิทธิพิเศษ SCB Payroll)
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ วันที่มีผล: 03-10-2566 วันที่ประกาศ: 02-10-2566

 

อัตราดอกเบี้ย

1. อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไป

 

2.อัตราดอกเบี้ยสำหรับกลุ่มวิชาชีพพิเศษ

*กลุ่มวิชาชีพพิเศษ ได้แก่ แพทย์, ทันตแพทย์, สัตวแพทย์, เภสัชกร, อาจารย์มหาวิทยาลัยระดับผู้ช่วยศาตราจารย์ หรือเทียบเท่าขึ้นไป, ผู้พิพากษา และอัยการ

3. อัตราดอกเบี้ยสำหรับแคมเปญ Green Loan

สำหรับลูกค้า

 • วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อเพื่อนำไปติดตั้ง Solar Rooftop หรือ EV Changer หรือ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
 • ปัจจุบันมีหลักประกันที่มีการติดตั้ง Solar Rooftop หรือ EV Changer เรียบร้อยแล้ว
 • ปัจจุบันมีรถประเภท EV (ใช้พลังงานไฟฟ้า)

*รับเฉพาะหลักประกันประเภทบ้านเดี่ยว หรือบ้านแฝด ที่เป็นที่อยู่อาศัยหลัก และมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อยู่อาศัยเท่านั้น

4. อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไป วงเงินกู้สินเชื่อตั้งแต่ 5 – 15 ล้านบาทขึ้นไป

หมายเหตุ :

 1. อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate : MRR ) เท่ากับ 7.30% ต่อปี มีผลวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย MRR ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามประกาศของธนาคาร
 2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี
 3. อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวมีผลในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 – 30 มิถุนายน 2567
 4. กรณีใช้อัตราดอกเบี้ยแบบทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (Credit Life)
  • * อัตราดอกเบี้ยแบบทำประกัน Credit Life 100%/100% กำหนดให้ทำจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่น้อยกว่า 100% ของวงเงินกู้และระยะเวลาเอาประกันภัย 100% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา
  • ** อัตราดอกเบี้ยแบบทำประกัน Credit Life 70%/70% กำหนดให้ทำจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่น้อยกว่า 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกันภัย 70% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา โดยกำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันภัยขั้นต่ำ 10 ปี (กรณีระยะเวลากู้ตามสัญญาต่ำกว่า 10 ปี กำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับระยะเวลากู้ตามสัญญา
 5. การประกันอัคคีภัยคุ้มครองหลักประกันสินเชื่อผ่านธนาคาร ลูกค้าสามารถกู้ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยรวมในวงเงินกู้ได้ (Top up) หากลูกค้ามีความประสงค์
 6. สำหรับประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันภัยของ บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต และ สำหรับประกันอัคคีภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันภัยของ บมจ. เทเวศประกันภัย
 7. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 8. ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันภัย สำหรับประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันภัยของ บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต และ สำหรับประกันอัคคีภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันภัยของ บมจ. เทเวศประกันภัย
 9. ผลประโยชน์ เงื่อนไข และความคุ้มครอง เป็นไปตามที่กรมธรรม์และบริษัทประกันกำหนด
 10. รับประกันภัยโดย บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต สำหรับประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครองและการเรียกร้องสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี โทร.1351 (ทุกวันเวลา 8.00 – 20.00 น.) หรือ fwd.co.th
 11. รับประกันภัยโดย บมจ. เทเวศประกันภัย สำหรับประกันอัคคีภัย กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครองและการเรียกร้องสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า บมจ. เทเวศประกันภัย โทร. 1291 ทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น. หรือ www.deves.co.th

สิทธิเรื่องการทำประกันอัคคีภัยและประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (Credit Life)

 • ธนาคารไม่ได้บังคับให้ลูกค้าต้องทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (Credit Life) เป็นสิทธิของลูกค้าที่จะเลือกทำหรือไม่ก็ได้ ไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร
 • ลูกค้าต้องทำประกันอัคคีภัยเพื่อคุ้มครองหลักประกัน โดยทุนประกันภัยตามราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะเลือกทำประกันอัคคีภัยกับบริษัทประกันภัยรายใดก็ได้ตามความสมัครใจของลูกค้า สำหรับการทำประกันอัคคีภัยกับ บมจ.เทเวศประกันภัย ไม่มีผลต่อการได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร

โปรโมชั่น

1. ฟรี ค่าประเมินหลักประกัน

เงื่อนไขฟรีค่าประเมินหลักประกัน

ลูกค้าต้องทำการประเมินหลักประกัน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และเบิกใช้วงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติภายใน 10 วันทำการนับจากวันที่ 30 มิถุนายน 2567

เงื่อนไขหลักประกันที่ได้รับ ฟรี ค่าประเมินหลักประกัน

 1. หลักประกันที่อยู่อาศัยพร้อมสิ่งปลูกสร้างปลอดภาระ ได้แก่ บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม, คอนโดมิเนียม, อาคารพาณิชย์ เท่านั้น
 2. กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น ธนาคารจะยังคงเรียกเก็บค่าประเมินหลักประกันตามอัตราปกติ

2. ฟรี ค่าจดจำนอง

ผู้กู้ต้องเบิกใช้วงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 1,500,000 บาทขึ้นไป โดยเบิกใช้วงเงินสินเชื่อภายใน 10 วันทำการนับจากวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และใช้อัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคารที่กำหนด โดยธนาคารจะเป็นผู้ชำระค่าจดจำนองให้สูงสุด 1% ของวงเงินจำนอง ทั้งนี้หากผู้กู้ชำระหนี้คืนทั้งหมดภายใน 3 ปีแรก ทุกกรณี (รีไฟแนนซ์ ขาย หรือนำเงินส่วนตัวมาชำระ) ถือเป็นการผิดเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ผู้กู้ต้องชำระเงินค่าจดจำนองที่ธนาคารสำรองจ่าย คืนให้ธนาคารทั้งหมด (1% ของวงเงินจำนอง)

3. ฟรี บัตรกำนัล Central มูลค่าสูงสุด 15,000 บาท

 1. สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash (MHMC) ที่เบิกจ่ายวงเงินกู้สินเชื่อ ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป และทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (Credit Life) ทุนประกันไม่น้อยกว่า 70%/70% ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 – 30 มิถุนายน 2567 จะได้รับบัตรกำนัล Central ตามวงเงินสินเชื่อ ดังนี้
  วงเงินสินเชื่อ บัตรกำนัล Central มูลค่า (บาท)
  5,000,000 – 9,999,999 บาท 5,000 บาท
  10,000,000 – 14,999,999 บาท 10,000 บาท
  15,000,000 บาทขึ้นไป 15,000 บาท
 2. อัตราดอกเบี้ย หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 3. ลูกค้าที่ได้สิทธิ์รับบัตรกำนัล Central ในแคมเปญนี้ จะไม่ได้สิทธิ์รับบัตรกำนัลแคมเปญอื่น ๆ ของสินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash (MHMC) อีก
 4. กรณีที่ลูกค้าขอยกเลิกกรมธรรม์ หรือกรมธรรม์ของลูกค้าไม่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทประกันภัย ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบของกำนัลสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายเงื่อนไขนี้ให้แก่ลูกค้ารายดังกล่าว สำหรับลูกค้าที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะจัดส่งบัตรกำนัล Central ให้ลูกค้า ภายใน 60 วันทำการ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ลูกค้าให้ไว้กับธนาคาร
 5. ในกรณีที่บัตรกำนัล Central ดังกล่าวหมด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์จัดส่งของอื่นที่มีราคาเท่าเทียมกันแทน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงอย่างน้อย 7 วัน
 6. สิทธิพิเศษในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น แลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 7. เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัล Central เป็นไปตามที่ บริษัท เซ็นทรัล เพย์เม้นท์ จำกัด กำหนด ธนาคารไม่มีส่วนในการรับผิดชอบข้อโต้แย้งใดและเหตุการณ์ใด ๆ อันเกิดจากการใช้บริการ หากพบปัญหา หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Central Gift Card Call Center โทร 02 100 8777
 8. ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา และ/หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันมีผลใช้บังคับ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้
 9. กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 10. การทำประกัน Credit Life 70%/70% กำหนดให้ทำจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่น้อยกว่า 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกันภัย 70% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา โดยกำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันภัยขั้นต่ำ 10 ปี (กรณีระยะเวลากู้ตามสัญญาต่ำกว่า 10 ปี กำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับระยะเวลากู้ตามสัญญา)
 11. รับประกันภัยโดย บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
 12. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 13. ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น ทั้งนี้ การพิจารณาประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันภัยของ บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
 14. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสำหรับประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อกรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี โทร.1351 (ทุกวันเวลา 8.00 – 20.00 น.) หรือ fwd.co.th
 15. สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash เพิ่มเติม ติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

 

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash

1. เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

 • จำนวนเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท และผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี โดยระยะเวลาผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุของผู้กู้จะต้องไม่เกิน 65 ปี กรณีมีผู้กู้ร่วมหลายคน จะใช้อายุของผู้กู้ที่น้อยที่สุด
 • รู้ผลอนุมัติเบื้องต้นใน 1 วันทำการ เมื่อธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วนและได้รับราคาประเมินหลักประกันเฉพาะหลักประกันที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในโครงการอสังหาริมทรัพย์
 • ทั้งนี้การอนุมัติวงเงินกู้ ระยะเวลาผ่อนชำระ ขึ้นอยู่กับเอกสารประกอบการพิจารณารายได้และมูลค่าหลักประกัน และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

2. สิทธิการทำประกันอัคคีภัยและประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

 • ลูกค้ามีสิทธิที่จะเลือกทำประกันอัคคีภัยกับบริษัทประกันรายใดก็ได้ตามความสมัครใครของลูกค้า
 • การทำประกันอัคคีภัยต้องมีทุนประกันภัยตามราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมที่ดินและรากฐาน)  และทำประกันภัยคุ้มครองตลอดระยะเวลาเงินกู้ (ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่สำคัญที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนด
 • ธนาคารไม่ได้บังคับต้องทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (Credit Life) เป็นสิทธิของลูกค้าที่จะเลือกทำหรือไม่ก็ได้ ไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร

3. เงื่อนไขเกี่ยวกับเจ้าของหลักประกัน

 • กรรมสิทธิ์ของคนอื่นประกอบด้วย (1)บิดา,มารดา หรือพี่น้องที่มีบิดามารดาเดียวกันกับผู้กู้/ผู้กู้ร่วม (กรณีวงเงินกู้มากกว่า 10 ล้านบาท ต้องไม่มีส่วนที่ประกอบธุรกิจและกรรมสิทธิ์ของผู้กู้/ผู้กู้ร่วมและไม่ใช่อาคารพาณิชย์) (2) บุคคลอื่นๆ ที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของบิดา,มารดา หรือพี่น้องที่มีบิดามารดาเดียวกับผู้กู้/ผู้กู้ร่วม โดยต้องมีเอกสารลงนามยินยอมกรรมสิทธิ์ให้ผู้กู้/ผู้กู้ร่วมให้สามารถนำมากู้กับธนาคาร โดยวงเงินกู้ต้องไม่เกิน 5 ล้านบาท

ค่าสำรวจและประเมินราคาหลักประกัน

 • บ้านเดี่ยว, คอนโดมิเนียม ตั้งแต่ 60 ตร.ม.ขึ้นไป และที่ดินว่างเปล่า เนื้อที่ไม่เกิน 3 ไร่: 5,000 บาท ต่อหลัง (ไม่รวม VAT)
 • บ้านแฝด, ทาวน์เฮาส์, คอนโดมิเนียม ไม่เกิน 60 ตร.ม. และอาคารพาณิชย์: 3,450 บาท ต่อยูนิต (ไม่รวม VAT)
 • กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น ธนาคารจะยังคงเรียกเก็บค่าประเมินหลักประกันตามอัตราปกติ

ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

 • ยกเว้น

ค่าอากรแสตมป์

 • 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

ค่าจดจำนอง

 • 1% ของวงเงินจำนอง

ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย

 • ตามอัตราของบริษัทประกัน

คุณสมบัติและเอกสารการสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

สัญชาติไทย
ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน
อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และ ไม่เกิน 65 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารยืนยันตัวตน

 1. สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชน และ รูปถ่ายบนหน้าบัตร หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (ใช้สำหรับคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

เพิ่มเติม

เอกสารหลักประกัน

 1. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ (สำเนาโฉนด หน้า/หลัง)
 2. หนังสือแจ้งข้อมูลหลักประกัน (ขอแบบฟอร์มได้ที่สาขาธนาคาร)
 3. ภาพถ่ายหลักประกัน

เพิ่มเติม

เอกสารยืนยันรายได้

ผู้มีรายได้ประจำ

 1. หนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน
 2. เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้มีธุรกิจส่วนตัว

 1. เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)
 2. ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ และแผนที่ตั้งกิจการโดยสังเขป
 3. สำเนาทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 4. หลักฐานการนำภาษีย้อนหลัง 1 ปี (ภงด.) บันทึกรายรับ-รายจ่าย, ใบเสร็จซื้อ-ใบเสร็จขายสินค้า

ผู้มีอาชีพอิสระ

 1. เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)

เพิ่มเติม

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ