1. เลือกเมนู "หน้ารวมบัญชี" เลื่อนหน้าจอลงไปที่ส่วนบัตรเติมเงินของฉัน กดรูปบัตร PLANET SCB

2. เข้าสู่หน้าบัตร PLANET SCBจากหน้ารวมบัญชี กด "โอนเงินเข้าบัญชี"

3. เลือกบัญชีเงินฝาก ที่ต้องการรับโอนเงินสกุลไทยบาท

4. ระบุจำนวนเงินสกุลไทยบาท จากนั้นกด "ตรวจสอบข้อมูล"

5. ตรวจสอบรายการโอนเงิน หากถูกต้องแล้วกด "ยืนยัน"

6. รายการโอนเงินเข้าบัญชีสำเร็จแล้ว

7. ท่านจะได้รับสลิปเพื่อหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี