1. เข้าสู่หน้า "ธุรกรรมของฉัน" จากนั้นเลือกเมนู "บัตรเดบิต & PLANET SCB"

2. เลือก "บัตรเติมเงิน"

3. เลือก "สมัครบัตรเติมเงิน"

4. กด "อ่านเอกสารเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์" เพื่อทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ก่อนสมัครบัตรเติมเงิน

5. เลือกบัญชีที่ต้องการใช้สำหรับหักค่าธรรมเนียมบัตรเติมเงิน ศึกษารายละเอียด ค่าธรรมเนียม และกด "ตรวจสอบข้อมูล"

6. ศึกษาข้อกำหนด และเงื่อนไขการสมัครใช้ผลิตภัณฑ์บัตรเติมเงิน จากนั้นกด "ยอมรับ"

7. ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ค่าธรรมเนียม และที่อยู่สำหรับจัดส่งบัตรเติมเงิน จากนั้นกด "ยืนยัน"

8. ใส่รหัส OTP ที่ได้รับจาก SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือที่ท่านเลือก เพื่อยืนยันตัวตน ในการสมัครบัตรเติมเงิน

9. ท่านจะได้รับสลิปยืนยันการสมัคร และธนาคารจะจัดส่งบัตร PLANET SCB ตามที่อยู่ที่ท่านให้ไว้ ภายใน 7 วันทำการ