1. เลือกเมนู "หน้ารวมบัญชี" เลื่อนหน้าจอลงไปที่ส่วนบัตรเติมเงินของฉัน กดรูปบัตร PLANET SCB

2. กด "เติมเงินเข้าวอลเล็ท"

3. กด "เติมเงินบาทในวอลเล็ท"

4. เลือกบัญชีที่ต้องการจะโอนเงินไปเข้าวอลเล็ท และใส่จำนวนเงิน จากนั้นกด "ตรวจสอบข้อมูล"

5. ตรวจสอบรายการเติมเงิน จากนั้นกด "ยืนยัน"

6. รายการเติมเงินของท่านสำเร็จแล้ว