1. เลือกเมนู "หน้ารวมบัญชี" เลื่อนหน้าจอลงไปที่ส่วนบัตรเติมเงินของฉัน กดรูปบัตร PLANET SCB

2. "ซื้อเงินสกุลอื่น"

3. เลือกสกุลเงินที่ต้องการซื้อ (ท่านต้องมีเงินสกุลไทยบาทในวอลเล็ทก่อน จึงจะสามารถซื้อเงินสกุลอื่นได้)

4. ศึกษารายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน จากนั้นเลือก "ซื้อ" เพื่อทำรายการ

5. ระบุจำนวนเงินที่ท่านต้องการซื้อ โดยสามารถระบุเป็นสกุลเงินต่างประเทศ หรือสกุลเงินไทยบาทได้ จากนั้นกด "ตรวจสอบข้อมูล"

6. ตรวจสอบรายการ หากถูกต้องแล้วกด "ยืนยัน"

7. รายการซื้อเงินสกุลต่างประเทศ ของท่านสำเร็จแล้ว

8. ในกรณีที่จำนวนเงินสกุลไทยบาทในวอลเล็ทของท่าน มีไม่เพียงพอต่อการซื้อเงินสกุลที่ท่านเลือก ระบบจะไม่สามารถทำรายการได้ ท่านจำเป็นต้องเติมเงินสกุลไทยบาทให้เพียงพอ ก่อนทำรายการซื้อเงินสกุลต่างประเทศ