1. เลือกเมนู "หน้ารวมบัญชี" เลื่อนหน้าจอลงไปที่ส่วนบัตรเติมเงินของฉัน กดรูปบัตร PLANET SCB

2. กด "รายละเอียด" เพื่อดูประวัติการทำรายการ โดยสามารถเลือกดูแบบรายเดือนได้