1. เข้าแอพพลิเคชั่น Line เลือก SCB CONNECT และเลือก เมนูจัดการข้อมูล

2. เลือก บัตรเติมเงิน

3. เลือก เพิ่มบัตร

4. กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ เพื่อรับรหัส OTP

5. เลือก บัตร PLANET SCB ของท่าน และกด เพิ่ม

6. บัตร PLANET SCB ของท่าน ได้รับบริการแจ้งเตือนใน SCB CONNECT เรียบร้อยแล้ว