สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก SCB First ที่โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่า ทาวน์

ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562