รายละเอียดบริการ

ในกรณีที่ท่านได้ชำระสินเชื่อบ้าน รวมทั้งค่าเบี้ยปรับ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อบ้านดังกล่าว (ถ้ามี) เสร็จสิ้นแล้ว ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับโฉนดคืนได้ ตามขั้นตอนดังนี้

  1. กรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับโฉนดคืน ดาวน์โหลดที่นี่
  2. แนบเอกสารประกอบ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบเสร็จรับเงินกู้งวดสุดท้าย และสำเนาเอกสารหลักฐานในการชำระ ค่าเบี้ยปรับ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)
  3. จัดส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับโฉนดคืนที่มีการลงนามครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุในข้อ 2. มาที่ช่องทางดังต่อไปนี้
    • อีเมล: customer_service@scb.co.th
    • สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

หากมีข้อสงสัยติดต่อ โทร 02-777-7777

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ