จุดเด่น

เคลมออนไลน์

เคลมออนไลน์

จบในที่เดียว รับเงินโอนเข้าบัญชี
รู้ผลพิจารณาไว

รู้ผลพิจารณาไว

ภายใน 2 วันทำการ
ใช้เอกสารเพียง 3 อย่าง

ใช้เอกสารเพียง 3 อย่าง

เคลมได้ทันที
- ใบรับรองแพทย์
- ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
- หน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการรับโอนเงิน


 

 • รับประกันชีวิตโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น

 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

 • ธนาคารเป็นเพียงช่องทางเพื่อเข้าสู่บริการเคลมออนไลน์ ของ บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต

   

เงื่อนไข

 • สำหรับลูกค้ากรมธรรม์รายสามัญประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ ของ บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
 • เฉพาะการเคลมค่าใช้จ่ายกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) เท่านั้น
 • สามารถเคลมได้สูงสุด 5,000 บาท/ครั้ง และสูงสุดจำนวน 5 ครั้ง/ปี
 • โปรดเก็บรักษาเอกสารต้นฉบับไว้เป็นระยะเวลา 12 เดือน