จุดเด่น

เคลมออนไลน์

เคลมออนไลน์

จบในที่เดียว รับเงินโอนเข้าบัญชี
รู้ผลพิจารณาไว

รู้ผลพิจารณาไว

- อนุมัติ และ/หรือรับเงินทันทีสำหรับการเคลมค่าชดเชยรายวัน อุบัติเหตุ และผู้ป่วยนอกไม่เกิน 10,000 บาท
- จะแจ้งความคืบหน้าผ่านทาง SMS ภายใน 3 วันทำการ สำหรับการเคลมประเภทอื่นๆ
ใช้เอกสารเพียง 3 อย่าง

ใช้เอกสารเพียง 3 อย่าง

- ใบรับรองแพทย์
- ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
- หน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการรับโอนเงิน (กรณีต้องการเพิ่มบัญชีใหม่)


 

 • รับประกันภัยโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น

 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

 • ธนาคารเป็นเพียงช่องทางเพื่อเข้าสู่บริการเคลมออนไลน์ ของ บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต

   

เงื่อนไข

 • สำหรับลูกค้ากรมธรรม์รายสามัญประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ ของ บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
 • ดาวน์โหลด และยื่นเคลมผ่านแอปพลิเคชัน Omne by FWD
 • ยื่นเคลมออนไลน์ได้ทุกประเภท (ยกเว้นการเคลมกรณีเสียชีวิต) ไม่จำกัดวงเงิน และจำนวนครั้งยื่นเคลม รู้ความคืบหน้าภายใน 3 วันทำการ
 • สำหรับเคลมค่าชดเชยรายวัน อุบัติเหตุ และผู้ป่วยนอก สามารถรู้ผลพิจารณาอนุมัติอัตโนมัติ และ/หรือได้รับโอนเงินสินไหมเข้าบัญชีทันที (สูงสุด 10,000 บาท)
 • ตรวจสอบความคืบหน้าการเคลม ได้ทุกที่ ทุกเวลา กรณีต้องการเอกสารเพิ่ม สามารถยื่นผ่านแอปพลิเคชัน Omne by FWD ได้เลย
 • โปรดเก็บรักษาเอกสารต้นฉบับไว้เป็นระยะเวลา 12 เดือน
 • เงื่อนไขพิจารณาอนุมัติอัตโนมัติ และ/หรือได้รับโอนเงินสินไหมเข้าบัญชีทันที
       •  กรมธรรม์มีผลบังคับและมีการชำระเบี้ยฯ ปกติ และไม่อยู่ในระยะเวลาไม่คุ้มครอง หรือระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยฯ
       •  เป็นการยื่นเคลมสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ที่มีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน หรือค่าชดเชยรายวัน
       •  ไม่อยู่ในระยะเวลาไม่คุ้มครองหรือระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยฯ หรือระยะเวลาต่ออายุอัตโนมัติ
       •  นำส่งเอกสารให้ครบถ้วน
       •  จำนวนเงินของการเรียกร้องตามใบเสร็จไม่เกินกว่า 10,000 บาท สำหรับประเภท การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุและการเคลมค่าชดเชยแบบรายวัน
       •  เป็นการยื่นเคลมผ่านช่องทางออนไลน์ไม่เกินครั้งที่ 3 ภายในเดือน หรือไม่เกินครั้งที่ 20 ภายในปีปฏิทิน
       •  กรอกข้อมูลรายละเอียดการเคลม และรายละเอียดช่องทางการรับเงินเคลมในแอปพลิเคชันครบถ้วน

เมื่อคุณคลิกเข้าสู่ระบบเคลมออนไลน์ของ FWD คุณจะเข้าสู่แอปพลิเคชัน Omne by FWD ซึ่งให้บริการโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“FWD”) ทั้งนี้ หากคุณยังไม่มีแอปพลิเคชันดังกล่าว ระบบจะลิงก์ไปยังหน้าจอเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าว