รายละเอียด

SCB Payment Gateway เหมาะสําหรับผู้ประกอบการธุรกิจ  e-Commerce ทั้ง Corporate, SME  และร้านค้าออนไลน์ต่างๆ รองรับฟังก์ชันการรับชําระเงินที่หลากหลาย  เช่น  Credit Card / Debit Card, E-Wallet , QR Payment 

สิทธิพิเศษ

เพิ่มโอกาสเพิ่มยอดขาย

เพิ่มโอกาสเพิ่มยอดขาย

เพิ่มกำไร และช่องทางในการขายสินค้ามากขึ้น ร้านค้าสามารถรับชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการทั้งเงินสด บัตรเครดิต บัตรเดบิต และ/หรือรับชำระเงินผ่านระบบ e-wallet (Alipay, WeChat Pay)
ลดภาระ

ลดภาระ

ลดภาระในการเก็บรักษาและนับเงินสดลดปัญหาการถูกโจรกรรม และปลอดภัยกว่าการเก็บเงินสดไว้ที่ร้าน
ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝาก/ถอนเงินที่ธนาคาร โดยธนาคารจะโอนเงินที่ทำรายการผ่านเครื่องรูดบัตรเพื่อเข้าบัญชีร้านค้าในวันทำการถัดไป
สร้างภาพพจน์ที่ดี

สร้างภาพพจน์ที่ดี

สร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับร้านค้าที่รับบัตรเครดิต เป็นร้านค้าที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการเงินชั้นนำทั่วโลก

ลักษณะบริการ

Payment Gateway
Payment Link
Dynamic QR API (Thai QR, QR Credit, Alipay, WeChat Pay)
SCB PayWise (Deeplink Payment)
VEDC

 

 

ตรวจสอบ

 

  • ตรวจสอบรายการได้แบบ Real-time
  • รอรับเงินได้อย่างรวดเร็วในวันถัดไป ไม่ต้องเสียเวลารอนาน
  • จัดส่งใบกํากับภาษี และ บริการ Merchant E-Statement  เพื่อดูเอกสารใบกํากับภาษี ผ่านช่องทาง Business Net

 

 

 

ปลอดภัย

 

มีมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรฐาน ด้วย ความรวดเร็ว แม่นยํา และปลอดภัย รวมถึงระบบ 
Verified by VISA / Mastercard Secure Code / J Secure

อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับบริการ Payment Gateway ที่มีการเชื่อมต่อกับระบบเว็บไซต์หรือ Mobile Application

รายการ SME/SSME/Retail Corp/Multi-Corp
VISA MasterCard JCB 3.00% 2.50%
UPI 3.00% 2.50%
AMEX และ Diners 3.50% 3.30%
QR Credit Card 3.20% 2.70%
Alipay 2.50% 2.50%
WeChat Pay 2.50% 2.50%
Thai QR Code 5 บาทต่อรายการ 5 บาทต่อรายการ
Rabbit LINE Pay 3.00% 2.75%
True Money Wallet 3.00% 2.50%
บัตรเดบิตไทย 3.00% 2.50%
บัตรเครดิตและบัตรเดบิตที่ออกในต่างประเทศ 3.50% 3.40%
Tokenization* 0.20% 0.20%

 

รายการ ค่าธรรมเนียม
QR API
Thai QR Code** ฟรี
QR Credit Card 2.80%  API
Alipay,Alipay+ 1.60%  API
WeChat Pay 1.60% API
SCB Paywise (Deep Link Payment)
SCB Paywise - ตัดบัญชี ไม่เกิน 30 บาทต่อรายการ
SCB Paywise – บัตรเครดิต(เต็มจำนวน) 2.20%
SCB Paywise - ผ่อนชำระ 1.50% ดอกเบี้ย 0.80%

 

*Tokenization ทำได้เฉพาะบัตร Visa, MasterCard, JCB เท่านั้น

**Thai QR Code และ ยกเว้นค่าธรรมเนียมจนถึง 31 ธันวาคม 2567 หลังจากนั้นตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าสนับสนุนการพัฒนาระบบ 50,000 บาท ต่อผลิตภัณฑ์ (ไม่รวม VAT)

 

เงื่อนไขการสมัคร

  • จดทะเบียนและทำเลที่ตั้งในประเทศไทย
  • ขายสินค้าหรือบริการที่เหมาะสมแก่การรับบัตร
  • ไม่ทำธุรกิจ หรือขายสินค้าผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดศีลธรรม หรือมีประวัติทุจริต
  • มีร้านค้าเป็นหลักแหล่ง ชัดเจน สามารถติดต่อได้สะดวก
  • เป็นร้านค้าจดทะเบียนการค้าตามกฎหมาย
  • เปิดบัญชีออมทรัพย์ หรือ บัญชีเดินสะพัดกับธนาคาร

 

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติร้านค้า

กรณีร้านค้าเปิดใช้บริการและไม่มียอดใช้งานในระยะเวลา 6 เดือน ทางธนาคาร ฯ จะดำเนินการปิดร้านค้าอัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร QR API, Ali Pay, WeChat Pay Payment Gateway, API
บุคคล นิติบุคคล บุคคล นิติบุคคล
• ใบสมัครร้านค้ารับบัตรชำระเงิน
• สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัท
• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (ออกไม่เกิน 6 เดือน,จดทะเบียนแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 1.00 ลบ.) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัท     
• ใบจดทะเบียนพาณิชย์    
• ภาพถ่ายร้านค้า + ป้ายชื่อร้าน + สินค้า/ ตัวอย่างเว็บไซต์ + สินค้า + URL + Domain
• Cancel Policy นโยบายการคืนเงิน ยกเลิกรายการ หรือคืนสินค้า
• บัญชีเข้าเงินร้านค้าต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือเดินสะพัดของธนาคารไทยพาณิชย์
• หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล / สมาคม / มูลนิธิ / โรงเรียน / องค์กร    

เอกสารแนะนำบริการและแบบฟอร์ม

ช่องทางการติดต่อ

ส่งข้อความหาเรา

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความหาเรา

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7444