รายละเอียดบริการ

ท่านสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เพื่อขอใช้บริการเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารไทยพาณิชย์ได้โดย คลิกดาวน์โหลดที่นี่

เมื่อท่านกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาจัดส่งแบบฟอร์ม พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ตามที่ระบุในแบบฟอร์ม) มาที่อีเมล : customer_service@scb.co.th โดยแบบฟอร์มดังกล่าวสามารถใช้กับคำขอใช้บริการดังนี้

  • ขอสำเนาโฉนด, สำเนาสัญญาเงินกู้, หนังสือรับรองยอดหนี้, Statement, หนังสืออนุญาตรังวัด
  • ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระเงิน/ขอเปลี่ยนแปลงวันชำระเงิน
  • ขอเปลี่ยนแปลงบริษัทประกัน
  • ขอปิดบัญชียอดหนี้เป็นศูนย์ (ไถ่ถอนหลักประกัน)
  • ขอปิดบัญชีเพื่อขายต่อหลักประกัน
  • ขอปิดบัญชีเพื่อ Refinance ไปสถาบันการเงินอื่น
  • ขอเปลี่ยนแปลงผู้กู้
  • ขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยและขอปรับลดอัตราการผ่อนชำระ

กรณีท่านไม่สะดวกส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ทางอีเมล ท่านสามารถส่งแบบฟอร์มและเอกสารประกอบต่างๆ ให้ธนาคารผ่านช่องทางเหล่านี้

  • สาขา : ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ