ลักษณะบริการ

  • SCB ให้บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถใช้งานได้ผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ เพียงลูกค้าคลิกเลือกสกุลเงิน ใส่จำนวนเงินที่จะทำการซื้อขายในระบบ ก็สามารถทำรายการจองอัตราแลกเปลี่ยนได้เลยทันที
  • สามารถ Quote Rate ได้ทั้ง Value Today, Value Tomorrow และ Value Spot
  • สามารถทำรายการ FX Forward ได้ในกรณีที่ลูกค้ามีวงเงิน FX forward กับ SCB

จุดเด่นของบริการ

อัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ

ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแบบ Real-time ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ

ฟรีค่าธรรมเนียม

ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ

ปลอดภัย

ปลอดภัย ด้วยการใช้งานผ่านการเข้ารหัสข้อมูลแบบ Transport Layer Security Protocol (TLS)
ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • สะดวก รวดเร็ว
  • ทำรายการซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่ 8.00 - 17.00 น.  ในวันทำการธนาคาร

การสมัครใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • มีบัญชีเดินสะพัดของ SCB (SCB Current Account) หรือบัญชีออมทรัพย์ของ SCB (SCB Savings Account)

เอกสารประกอบการสมัคร

  • หนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมตราประทับ  ที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6เดือน
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองเอกสาร
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ - พร้อมลงนามรับรองเอกสาร
  • เอกสารประกอบอื่น ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองนิติบุคคล

วิธีการใช้งาน

PDF

VDO


คู่มือการใช้งาน FX Online

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ