ลักษณะบริการ

 • SCB ให้บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศผ่านเบราเซอร์ (ปัจจุบันสามารถทำรายการผ่าน Internet Explorer เท่านั้น แต่จะสามารถใช้งานได้ในทุก browser ในต้นปี 2021) เพียงลูกค้าคลิกเลือกสกุลเงิน ใส่จำนวนเงินที่จะทำการซื้อขายในระบบ ก็สามารถทำรายการจองอัตราแลกเปลี่ยนได้เลยทันที
 • สามารถ quote rate ได้ทั้ง value today, value tomorrow และ value spot
 • กรณีลูกค้ามีวงเงิน FX Forward กับ SCB ก็สามารถ quote rate FX Forward ได้ทันที

 

จุดเด่นของบริการ

อัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ

ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแบบ Real-time ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ

ฟรีค่าธรรมเนียม

ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ

ปลอดภัย

ปลอดภัย ด้วยการใช้งานผ่านการเข้ารหัสข้อมูลแบบ Transport Layer Security Protocol (TLS)
ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

 • สะดวก รวดเร็ว
 • ทำรายการซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศได้ด้วยตนเองผ่านออนไลน์ ตั้งแต่ 8.00 - 17.00 น.  ในวันทำการธนาคาร
 • รับทราบข่าวสารการเงินและทันสถานการณ์จากทุกมุมโลกที่มีผลกระทบต่อค่าเงิน สด วินาทีต่อวินาที จากสำนักข่าว Reuters

การสมัครใช้บริการ

เงื่อนไขบริการลูกค้า

 • มีบัญชีเดินสะพัดของ SCB (SCB Current Account) หรือบัญชีออมทรัพย์ของ SCB (SCB Savings Account)

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 • หนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมตราประทับ  ที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6เดือน 
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองเอกสาร
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ - พร้อมลงนามรับรองเอกสาร
 • เอกสารประกอบอื่น ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองนิติบุคคล 

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ