ลักษณะบริการ

พร้อมเพย์ธุรกิจ เป็นบริการทางเลือกใหม่ให้ธุรกิจและหน่วยงานที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สามารถใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก (TAX ID) เป็นเลขที่รับโอนเงินแทนบัญชีธนาคาร ช่วยให้ผู้โอนเงินด้วยพร้อมเพย์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มีค่าธรรมเนียมโอนเงินที่ถูกลงมาก พร้อมเพย์ธุรกิจจึงเป็นทางเลือกใหม่เพิ่มขึ้นจากการโอนเงินแบบเดิม ช่วยให้การใช้บริการธุรกรรมการเงินกับธุรกิจมีความประหยัดและสะดวกมากขึ้น

จุดเด่นของบริการ

ทำธุรกรรมการเงินสะดวกและรวดเร็วกว่าการใช้เช็ค

ช่วยให้ธุรกิจมีความคล่องตัว ลดต้นทุน

ผู้โอนเงินที่เป็นนิติบุคคลสามารถโอนเงินให้นิติบุคคลที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ธุรกิจได้สูงสุดถึง 2 ล้านบาทต่อรายการ
ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

เพิ่มทางเลือก   เพิ่มทางเลือกการรับเงินโอนจากบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล โดยสามารถรับโอนเงินด้วยเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID) แทนหมายเลขบัญชี

เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ  เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และขีดความสามารถการแข่งขัน โดยคู่ค้าสามารถชำระเงินได้สะดวก รวดเร็ว ด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ลดลง

สะดวก   รับเงินคืนภาษีจากภาครัฐ หรือรับเงินโอนจากภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว 

ลดความซ้ำซ้อน   ลดความซ้ำซ้อนในการเปิดบัญชีหลายธนาคารเพื่อใช้เป็นช่องทางรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ สะดวกในการกระทบยอดทางบัญชี 

 

 

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ