เลือกประกันวางแผนออมเงินที่คุณสนใจ

        ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เป็นแบบประกันที่ช่วยในการบริหารเงินที่คุณมี และเป็นหลักประกันที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านการเงินสำหรับคนที่คุณรักในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เมื่อพิจารณาซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจทั้งประเภทของการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ที่มีอยู่และเข้าใจหลักการของการประกันชีวิต

        โดยทั่วไปแล้วประกันชีวิตมีมากมายหลายแบบ แต่ละแบบจะมีลักษณะความคุ้มครอง และผลประโยชน์แตกต่างกัน เช่น ประกันชีวิตแบบประกันสะสมทรัพย์ และประกันสะสมทรัพย์ที่มีความคุ้มครองอย่างอื่นเพิ่มเติม เช่น ความคุ้มครองสุขภาพ โรคร้ายแรง หรือเงินชดเชยรายวัน เป็นต้น

  • ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ที่มาในรูปแบบของการเก็บออมเงินในรูปแบบประกันชีวิต และมีความคุ้มครองควบคู่ไปด้วยในเวลาเดียวกันโดยจะได้เงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา แต่ถ้าเราเสียชีวิตลงในขณะที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์แทน ให้ความคุ้มครองตามระยะเวลาที่กำหนด ตัวอย่างเช่น แบบประกันสะสมทรัพย์ 15/5 คือ ชำระเบี้ยฯ 5 ปี คุ้มครอง 15 ปี มีเงินคืนระหว่างสัญญา และเมื่อครบ 15 ปี จะได้รับเงินครบกำหนดสัญญา (แล้วแต่แบบประกัน) เป็นต้น
  • การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ที่มีความคุ้มครองอย่างอื่นเพิ่มเติม ในระหว่างมีชีวิตอยู่ นอกจากได้เงินคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์แล้ว ยังได้ความคุ้มครองสุขภาพ หรือโรคร้ายแรง หรือเงินชดเชยรายวันกรณีเจ็บป่วยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ตัวอย่างเช่น แบบประกัน 15/8 คือ ชำระเบี้ยฯ 8 ปี ให้ความคุ้มครอง 15 ปี ระหว่างกรมธรรม์หากเจ็บป่วย มีวงเงินค่ารักษาพยาบาล OPD IPD และตรวจสุขภาพ หรือแบบประกัน 25/15 ชำระเบี้ยฯ 15 ปี ให้ความคุ้มครอง 25 ปี ระหว่างสัญญาหากเจ็บป่วยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล จะได้รับเงินชดเชยรายวัน เป็นต้น หากเสียชีวิตในขณะที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์

        เมื่อเลือกกรมธรรม์ประกันชีวิต มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา รวมถึงความคุ้มครองหรือจำนวนเงินเอาประกันภัย ที่ต้องการ ระยะเวลาความคุ้มครองที่ต้องการ ข้อจำกัดด้านงบประมาณ ข้อกำหนดคุณสมบัติ หรือเงื่อนไขเรื่องสุขภาพ ที่บางแบบประกันต้องตรวจสุขภาพ บางแบบไม่ต้องตรวจสุขภาพ บางแบบเพียงตอบคำถามสุขภาพเท่านั้น

        สิ่งสำคัญสำหรับการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์ คือสุขภาพของผู้เอาประกันภัยที่มีอยู่หรือเป็นมาก่อนการสมัครขอเอาประกันภัย โดยปกติแล้วจะขึ้นอยู่กับอายุและประวัติสุขภาพของแต่ละบุคคลรวมทั้งจำนวนเงินเอาประกันภัยที่สมัคร  ผู้ขอเอาประกันภัยตนบางรายอาจต้องตรวจสุขภาพหรือทดสอบเพิ่มเติมก่อนการอนุมัติ หากมีเงื่อนไขทางด้านสุขภาพที่อาจเป็นปัจจัยให้บริษัทประกันภัยต้องรับความเสี่ยงที่สูงขึ้น อาจส่งผลให้ค่าเบี้ยประกันภัยปรับสูงขึ้นหรือแม้กระทั่งอาจมีการปฏิเสธการรับประกันก็เป็นได้

        นอกเหนือจากการทำความเข้าใจประเภทของนโยบายและประเมินความต้องการและสถานการณ์ส่วนบุคคลแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องเปรียบเทียบแบบประกันชีวิตต่างๆ ก่อนตัดสินใจขั้นสุดท้าย เมื่อทำเช่นนี้ ลูกค้าหรือผู้เอาประกันภัยจะสามารถเลือกแบบประกันที่มีเงื่อนไขความคุ้มครอง ระยะเวลา และ วงเงินความคุ้มครองที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดได้

        โดยรวมแล้ว การซื้อประกันชีวิตควรถือเป็นส่วนสำคัญในการปกป้องความมั่นคงทางการเงินสำหรับบุคคลและครอบครัว ไม่เพียงมอบความอุ่นใจเมื่อรู้ว่าบุคคลอันเป็นที่รักจะได้รับการดูแลทางการเงินเมื่อเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน การทำความเข้าใจในเงื่อนไขการรับประกันภัย ตลอดจนการประเมินความต้องการส่วนบุคคลและเปรียบเทียบหลายๆ แบบประกัน คุณจะมั่นใจได้ว่าได้เลือกแบบประกันชีวิตที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้มากที่สุด