ประเภท
กรุณาเลือกประเภท

ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation คือ


e-Donation

ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการรองรับข้อมูลการ รับบริจาคของสถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล องค์กรสารธารณกุศล และหน่วยรับบริจาคอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนดให้สามารถนำการบริจาคมาใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้โดยไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริจาคได้รับเงินคืนภาษีได้รวดเร็วขึ้น โดยมีช่องทางการรับข้อมูลได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

  • กรณีรับบริจาคเป็นเงินสด หน่วยรับบริจาคจะเป็นผู้บันทึกข้อมูลการรับบริจาคบนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์
  • กรณีรับบริจาคโดยผ่านการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ (QR Code) ธนาคารพาณิชย์จะเป็นผู้ส่งข้อมูลการรับบริจาคให้กรมสรรพากรตามที่ผู้บริจาคแจ้งความประสงค์

ข้อดีของการบริจาค e-Donation


บริจาคง่าย ไม่ต้องขอใบอนุโมทนา

บริจาคผ่านการสแกน QR Code ได้ทุกที่ ทุกเวลา

บริจาคเท่าไหร่ ก็ลดหย่อนภาษีได้

เลือกบริจาคผ่าน Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตรวจสอบข้อมูล เพิ่มเติมการบริจาคได้ที่

https://epayapp.rd.go.th/rd-edonation/portal/for-donor

วิธีการบริจาค ผ่าน QR e-Donation1. เข้า Mobile Banking เข้าฟังค์ชั่นสแกน QR


2. สแกน QR ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือจากรูป QR ที่เซฟไว้


3. กดยอมรับเงื่อนไข


4. กรอกจำนวนเงินที่จะบริจาค กดตรวจสอบข้อมูล


5. ตรวจสอบข้อมูลการบริจาคและกดยืนยัน


6. การบริจาคเสร็จสมบูรณ์ รับสลิปอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการบริจาคนำส่งกรมสรรพากรเรียบร้อย

หน่วยงานที่รับบริจาค


คำถามที่พบบ่อย

e-Donation คืออะไร ?

e-Donation คือระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้น เพื่อใช้รองรับข้อมูลการรับบริจาคของสถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล องค์กรสาธารณสุขอื่นๆ โดยเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคให้สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้โดยไม่ต้องนำหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อกรมสรรพากร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริจาคได้รับเงินคืนภาษีได้อย่างรวดเร็วขึ้น

กรณีผู้บริจาคไปบริจาคให้กับหน่วยรับบริจาคที่ไม่อยู่โครงการ e-Donation และได้รับใบอนุโมทนาบัตรในรูปแบบกระดาษ จะยังสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ?

สำหรับการบริจาคในปี พ.ศ. 2564 ผู้บริจาคสามารถนำหลักฐานการบริจาคในรูปแบบกระดาษที่ออกโดยหน่วยรับบริจาค นำมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามปกติ

ผู้บริจาคที่ชำระ “ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation” ต่างธนาคาร จะมีค่าธรรมเนียมหรือไม่ ?

ไม่มีค่าธรรมเนียมบริจาค เมื่อใช้แอป SCB EASY หรือ ใช้ Mobile Banking บริจาคได้ทุกธนาคารที่รองรับ QR e-Donation หรือ e-Wallet ในประเทศไทย

ประเภทการรับชำระของหน่วยรับบริจาคประเภท ศาสนสถาน ค่าเช่าวัตถุมงคล สามารถเข้าร่วม โครงการ e-Donation เพื่อขอลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ?

ถือว่าผิดวัตถุประสงค์ เนื่องจาก โครงการ e-Donation รองรับเจตนาของการบริจาคเงิน ถวายปัจจัยเพื่อบำรุงวัด มิใช้เจตนาของการซื้อขาย