คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ

คุณสมบัติของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน แม่มณีเป็นอย่างไร

เจ้าของร้าน

  • เป็นบุคคลธรรมดา
  • มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน (บัญชีเดี่ยว) ของธนาคารไทยพาณิชย์
  • มีแอปพลิเคชัน SCB EASY และสมัครใช้บริการแล้ว

เพิ่มเติม

พนักงานในร้าน

  • มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้
  • มีรหัสยืนยันจากเจ้าของร้านค้า

เจ้าของร้าน

  • เป็นบุคคลธรรมดา
  • มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน (บัญชีเดี่ยว) ของธนาคารไทยพาณิชย์
  • มีแอปพลิเคชัน SCB EASY และสมัครใช้บริการแล้ว

เพิ่มเติม
class=img-responsive

อุปกรณ์และเวอร์ชั่นที่รองรับ

OS เวอร์ชั่นใดบ้างที่รองรับการใช้งาน

กรณีสมัครผ่านแอปพลิเคชัน แม่มณี

  • Mobile & Tablet รองรับทั้ง Wi-Fi และ 3G/4G
  • iOS เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป และ Android เวอร์ชั่น 4 ขึ้นไป

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 

 

วงเงินการรับชำระเงินค่าสินค้า/ค่าบริการ

วงเงินการรับชำระเงินค่าสินค้า/ค่าบริการต่อรายการ

 

ประเภทการรับชำระ

วงเงินรับชำระต่อรายการ(บาท)

QR แม่มณี

100,000.00

QR บัตรเครดิต

50,000.00

QR Alipay

50,000.00

QR WeChat Pay

50,000.00

บิลแม่มณี (Payment Link)

50,000.00

 

วงเงินการรับชำระเงินค่าสินค้า/ค่าบริการต่อวัน

 

ประเภทการรับชำระ

วงเงินรับชำระต่อวัน(บาท)

QR แม่มณีและบิลแม่มณี (Payment Link)

100,000.00

 

ต้องการเพิ่มวงเงินการรับชำระเงินค่าสินค้า/ค่าบริการต่อวัน

*ทั้งนี้ การให้วงเงินการรับชำระเงินดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

มีผลตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

 

 

ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง