ลักษณะบริการ

“SCB Custodian Net” เป็นช่องทางการให้บริการรับฝากทรัพย์สิน (Custodian Service) ผ่านทาง Internet Banking (Web Browser) ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลพอร์ตการลงทุนของท่านได้อย่างง่ายดาย  สามารถส่งคำสั่ง ดาวน์โหลดรายงาน หรือรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในหลักทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุน  ได้ทุกวัน  ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางการติดต่อ

ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง