รายละเอียดการลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์

พันธบัตร คือ ตราสารทางการเงิน (ปกติมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป) ออกโดยรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็น "ลูกหนี้" ซึ่งจะจ่ายเงินคืนตามมูลค่าหุ้นกู้ในอนาคตพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายงวดตามวันที่กำหนดไว้ตลอดอายุสัญญาให้แก่ผู้ลงทุนที่มีฐานะเป็น "เจ้าหนี้"
เติบโตอย่างมั่นคง

เติบโตอย่างมั่นคง

ผู้ลงทุนสามารถคาดการณ์เกี่ยวกับกระแสเงินสดรับของตราสารได้แน่นอน ตามระยะเวลาและเงื่อนไขการลงทุน สามารถลงทุนให้สอดคล้องกับ แผนการบริโภคในอนาคตได้
ความเสี่ยงต่ำ

ความเสี่ยงต่ำ

พันธบัตรออมทรัพย์เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด เพราะผู้ออกคือรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ