รายละเอียดการบริการ

บริการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย พร้อมให้คำปรึกษาและข้อเสนอที่ดีที่สุด เพื่อให้ตรงตามความต้องการ และให้ประโยชน์สูงสุดที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย ด้วยบริการที่มีประสิทธิภาพ และทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์

ให้คำปรึกษาในการจัดออกตราสารหนี้ให้กับผู้ออกตราสารหนี้ รับจำหน่าย ตราสารหนี้ให้แก่ผู้ลงทุน สำหรับบริษัทหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) หรือมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายตราสารหนี้แก่ก.ล.ต.

ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในการจัดออกและจัดจำหน่ายตราสารหนี้(Coordination) ให้แก่ผู้ออกตราสารหนี้ ในกรณีที่การเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าวมีการแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลายราย

ด้วยประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านตลาดทุนของธนาคาร ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า บริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) , บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) , บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน), การออกตราสารหนี้สกุลเงินบาทในประเทศไทย (Baht Denominated Bonds) ของธนาคาร มิซูโฮ จำกัด , การออกพันธบัตรของกระทรวงการคลังลาว

ธนาคาร พร้อมยึดมั่นในหลักธรร มาภิบาล มีความโปร่งใสในการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าอย่างเท่าเทียม

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ