บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID) ผ่านแอป SCB EASY


บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (National Digital ID - NDID) คืออะไร

การบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล เพื่อขอสมัครหรือใช้บริการต่าง ๆ จากองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น การเปิดบัญชีเงินฝาก การยื่นแบบภาษีออนไลน์ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวก ลดการกรอกข้อมูลผิดพลาด และไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานต่าง ๆ เพื่อแสดงตัวตน

 

บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID) ของธนาคาร อยู่ระหว่างการทดสอบภายใต้กรอบ Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย


วิธีการสมัครใช้บริการ NDID กับธนาคารไทยพาณิชย์

  1. ขอสมัครใช้บริการ NDID ครั้งแรกได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา
  2. เสียบบัตรประชาชนที่เครื่องอ่านบัตรและ ถ่ายรูปเพื่อยืนยันตัวตน

หลังจากสมัครสำเร็จ ท่านสามารถเลือกบริการ NDID ด้วยธนาคารไทยพาณิชย์ได้

ขั้นตอนการใช้ บริการ NDID ผ่านแอป SCB EASY

1. กรอกข้อมูลที่ Mobile App / Website ต้นทาง และเลือกยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID) ด้วยธนาคารไทยพาณิชย์

2. ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนให้ทำการยืนยันตัวตนผ่านแอป SCB EASY

3. เปิดแอป SCB EASY ไปที่กล่องข้อความแจ้งเตือน กด "ดำเนินการต่อ"

4. กดยอมรับเงื่อนไขและให้คำยินยอม กด “เริ่มต้น” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนตรวจสอบใบหน้า

   

5. เลื่อนใบหน้าให้อยู่ในกรอบ กด “เริ่มต้น” เพื่อทำการตรวจสอบใบหน้า

6. ตรวจสอบข้อมูล กดยอมรับเงื่อนไข และกด “ยืนยัน” เพื่อส่งข้อมูลไปยังองค์กรต้นทาง

7. ระบบยืนยันการแชร์ข้อมูลสำเร็จ

8. กลับไปยัง mobile app / website ต้นทางเพื่อทำรายการต่อ

 

หมายเหตุ: หากผู้ใช้บริการได้รับ Notification สำหรับยืนยันตัวตน ขอให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเป็นการขอยืนยันตัวตนเพื่อขอใช้บริการที่ลูกค้าได้ทำการร้องขอไว้

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ