ลักษณะบริการ

ให้บริการรักษาเงินตามบัญชีเงินฝากที่ผู้ใช้บริการเปิดบัญชีไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยมีการกำหนดเงื่อนไขการเบิกถอนเงินตามคำสั่งของผู้ใช้บริการซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าว ไม่ใช่การรับฝากเงินตามปกติ และไม่มีลักษณะของการทำหน้าที่เป็นคนกลาง ตามลักษณะของการประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • มีตัวแทนที่วางใจได้ในการดูแลรักษาบัญชีเงิน และดูแลเงื่อนไขการชำระเงินให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุไว้ร่วมกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร: 0 2544 2923, 0 2795 5373, 0 2795 1957, 0 2795 4153

แฟกซ์: 0 2544 7475

อีเมล: corporatetrust_sales@scb.co.th

ช่องทางการติดต่อ