รายละเอียดเงินฝาก

บริการฝากเงินหรือถอนเงินเมื่อไหร่ก็ได้ กี่ครั้งก็ได้ สามารถเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินในบัญชีได้ โดยเงินฝากได้รับการคุ้มครองจากสถาบันเงินฝาก ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด
เริ่มต้นง่าย

เริ่มต้นง่าย

เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ผู้ฝากสามารถใช้บริการ ฝาก/ ถอน/โอน เงิน ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตามเงื่อนไขที่กำหนด
สะดวกกว่า คล่องตัวกว่า

สะดวกกว่า คล่องตัวกว่า

เป็นบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก แจ้งรายการเคลื่อนไหวบัญชีโดย Statement หรือ กรณีใช้บริการ SCB Easy Net / SCB EASY App สามารถตรวจสอบบัญชีด้วยตนเองทางเว็บ SCB Easy Net / SCB EASY App

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารยืนยันตัวตน

บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจตัวจริง สำหรับชาวต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน

Proof of Passport

Acceptable primary proof of identity includes, but is no limited to, original.

Proof of address

A document issued by a government department that shows your address.