รายละเอียด


บริการยืนยันตัวตน สำหรับการเปิดบัญชีออมทรัพย์แบบไม่มีสมุด (ออนไลน์) บน SCB EASY App

สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ (ลูกค้าใหม่) กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ (ให้บริการภายใต้ regulatory sandbox ของทางธนาคารแห่งประเทศไทย)


ประเภทบัญชีที่ให้บริการ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุด (ออนไลน์) บน SCB EASY App อ่านรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์


บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุด (ออนไลน์) รับดอกเบี้ย 1.5% สำหรับยอดเงินฝาก 1 - 1,000,000 บาท


จำนวนเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

จำนวนเงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 1,000,000 บาท 1.50%
จำนวนเงินฝากส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท 0.50%
ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม
จุดให้บริการ

จุดให้บริการ

SCB ATM ที่มีรองรับบริการ SCB EASY ID

ขั้นตอนการทำรายการ

1. ขั้นตอนการทำรายการผ่าน SCB ATM

 1. ลูกค้าทำรายการ ยืนยันตัวตน จากหน้าจอหลักของ ATM
 2. ทำการสอดบัตรประชาชน ในช่องเสียบบัตรประชาชน
 3. จากนั้น ทำการยินยอมให้ธนาคารทำการอ่านและตรวจสอบข้อมูลบนบัตรประชาชน
 4. เมื่อระบบทำการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ลูกค้าทำการดำเนินการดังต่อไปนี้
  • ใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือของตนเอง
  • กำหนด Temporary PIN เพื่อใช้เปิดบัญชีบน SCB EASY App
  • ยืนยัน Temporary PIN เพื่อใช้เปิดบัญชีบน SCB EASY App
  • จากนั้นกดยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการอีกครั้ง
 5. ลูกค้าจะได้รับ SMS เมื่อทำรายการเสร็จสิ้น
 6. จากนั้น ให้ลูกค้าดำเนินการเปิดบัญชีต่อผ่าน SCB EASY App

 

2. ขั้นตอนการทำการเปิดบัญชีบน SCB EASY

 

 

สี่งที่ต้องเตรียมสำหรับใช้บริการ

1. สำหรับการยืนยันตัวตน

 • บัตรประชาชน

2. สำหรับการเปิดบัญชี

 • SCB EASY App
 • ข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตน
  o หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
  o Temporary PIN เพื่อใช้เปิดบัญชีบน SCB EASY App

Proof of Passport

Acceptable primary proofof identity includes, but is nolimited to, original.

Proof of address

A document issued by a government department that shows your address.

เงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขและข้อกำหนดของการใช้บริการ

 • เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง (สำหรับการยืนยันตัวตน - ยืนยันข้อมูลจากบัตรประชาชน)
 • การทำรายการเปิดบัญชีบน SCB EASY App สามารถทำรายการได้ 07:00 – 22:30 น.
 • ข้อมูลที่ได้ทำการยืนยันจากช่องทาง SCB EASY ID จะมีอายุ 3 วัน จากนั้น หากต้องการทำรายการ จะต้องทำรายการยืนยันตัวตนใหม่

 

 

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ