อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม เงื่อนไขเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

อัตราค่าบริการเงินฝาก สินเชื่อ และอื่นๆ

ค่าบริการ กลุ่มบริการด้านเงินโอนในประเทศ วันที่มีผล: 15.07.2554 วันที่ประกาศ: 14.07.2554
ค่าบริการ กลุ่มบริการบริหารเงินอัตโนมัติ วันที่มีผล: 15.07.2554 วันที่ประกาศ: 15.07.2554
ค่าบริการ กลุ่มบริการบัตรพรีเพด วันที่มีผล: 26.01.2558 วันที่ประกาศ: 23.01.2558

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อรถ

อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ วันที่มีผล: 16.02.2553 วันที่ประกาศ: 15.02.2553
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรถคือเงินพร้อมใช้ : My Car My Cash Prompt วันที่มีผล: 29.03.2556 วันที่ประกาศ: 22.03.2556
อัตราค่าบริการสินเชื่อรถคือเงินพร้อมใช้ : My Car My Cash Prompt วันที่มีผล: 29.03.2556 วันที่ประกาศ: 22.03.2556
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกใหม่ วันที่มีผล: 03.06.2557 วันที่ประกาศ: 02.06.2557

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อบุคคล

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อธุรกิจ Speedy Cash วันที่มีผล: 05.11.2557 วันที่ประกาศ: 04.11.2557
อัตราค่าธรรมเนียมบริการ SCB Easy Net และ SCB Easy Application วันที่มีผล: 17.11.2561 วันที่ประกาศ: 16.11.2561