อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก บ้าน เงินกู้ สินเชื่อ และค่าธรรมเนียมโอนเงิน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่มีผล: 19.09.2562 วันที่ประกาศ: 18.09.2562

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม เงื่อนไขเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

อัตราค่าบริการเงินฝาก สินเชื่อ และอื่นๆ

ค่าบริการ กลุ่มบริการด้านเงินโอนในประเทศ วันที่มีผล: 15.07.2554 วันที่ประกาศ: 14.07.2554
ค่าบริการ กลุ่มบริการบริหารเงินอัตโนมัติ วันที่มีผล: 15.07.2554 วันที่ประกาศ: 15.07.2554

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อรถ

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรถคือเงินพร้อมใช้ My Car My Cash Prompt วันที่มีผล: 29.03.2556 วันที่ประกาศ: 22.03.2556
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกใหม่ วันที่มีผล: 03.06.2557 วันที่ประกาศ: 02.06.2557

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อบุคคล

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อธุรกิจ Speedy Cash วันที่มีผล: 05.11.2557 วันที่ประกาศ: 04.11.2557
อัตราค่าธรรมเนียมบริการ SCB Easy Net และ SCB Easy Application วันที่มีผล: 16.02.2562 วันที่ประกาศ: 15.02.2562