บริหารเงินอย่างไร ปลดล็อคค่าใช้จ่ายในครอบครัว

ความท้าทายใหญ่หลวงในชีวิตของคนเป็นพ่อเป็นแม่ คือการเลี้ยงดูลูกน้อยให้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคม ในสังคมปัจจุบัน นอกจากวุฒิภาวะทางอารมณ์ของพ่อแม่แล้ว ปัจจัยเรื่องทุนทรัพย์ ก็มีความสำคัญอย่างมากในการดูแลครอบครัวเพื่อไปได้ถึงเป้าหมาย ทั้งค่าเล่าเรียน ค่ารักษาพยาบาลฯลฯ ลองพิจารณาเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ที่จะช่วยทำให้เป้าหมายในการดูแลครอบครัวของเราสามารถทำได้แบบตลอดรอดฝั่ง

ใช้ประกันสุขภาพ ช่วยลดภาระค่ารักษาพยาบาล

สิ่งแรกที่ต้องทำตั้งแต่แรกที่ลูกเกิดมา คือ ประกันสุขภาพเด็ก เนื่องจากปัจจุบันโรคภัยที่ติดต่อในเด็กมีความรุนแรงมากขึ้นกว่าแต่ก่อน จนต้องเข้าแอดมิทรักษาในโรงพยาบาลกันบ่อยครั้ง ประกอบกับค่ารักษาพยาบาลก็มีราคาสูงขึ้น การทำประกันสุขภาพพ่วงกับกับประกันเงินออม จะช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินเมื่อลูกเกิดเจ็บป่วยต้องเข้าโรงพยาบาล และยังเป็นเงินออมในระยะยาว ที่จะได้กลับมาช่วยค่าใช้จ่ายในอนาคตอีกด้วย


เบี้ยประกันสุขภาพเด็กช่วงอายุ 0-6 ปีจะราคาสูงกว่าช่วงวัยอื่น เพราะเป็นช่วงอายุที่เด็กมีโอกาสเจ็บป่วยบ่อยที่สุด หลังจากนั้นค่าเบี้ยจะปรับลดลง ประกันสุขภาพเด็กส่วนใหญ่จะรับทำตั้งแต่เด็กอายุ 1 เดือนขึ้นไป ซึ่งสาเหตุที่ควรรีบทำประกันสุขภาพลูกให้เร็วที่สุดที่จะทำได้ เพราะหากยังไม่ได้ทำประกันแล้ว ลูกเกิดเจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ บางโรค เช่น โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV ที่เป็นกันมากในเด็ก เมื่อจะทำประกันสุขภาพในภายหลัง ความเจ็บป่วยนี้กลายเป็นประวัติ ที่ทำให้ประกันอาจจะไม่รับคุ้มครองโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจที่จะเป็นในอนาคต หรือทำให้การพิจารณารับประกันโรคที่เคยเป็นแล้วยุ่งยากขึ้น เสียโอกาสที่จะได้ใช้ประกันลดภาระค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลอย่างน่าเสียดาย


เลือกการออมเงินที่เหมาะสม และได้ผลตอบแทนสูงสุด


เงินค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา อย่างค่าเทอม ค่าเรียนพิเศษ เป็นเงินค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ ที่ต้องเก็บออมและวางแผนบริหารอย่างรอบคอบให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงเวลา โดยแบ่งสัดส่วนของเงินเพื่อเก็บออมเป็น 3 ช่วงเวลาได้แก่

  • ค่าเล่าเรียนในระยะสั้น (1-3 ปี)  : เงินส่วนนี้จะต้องนำมาใช้ในอนาคตอันใกล้ จึงต้องเน้นความมั่นคงของเงินต้น และสภาพคล่องเป็นหลัก แต่ผลตอบแทนที่ดีก็ยังเป็นสิ่งสำคัญ การฝากบัญชีออมทรัพย์ที่ผลตอบแทนสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ธรรมดาก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ อย่าง บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ ที่ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 1.5% ตั้งแต่บาทแรก เพราะนอกจากได้ดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์ปกติ ยังทำธุรกรรมฝากถอนสะดวกผ่าน SCB EASY APP อีกด้วย


หากมีเงินก้อน การเปิดบัญชี เงินฝากประจำ รับดอกเบี้ยสูงขึ้นอีกนิดก็น่าสนใจ หรือเลือกเปิดบัญชี เงินฝากระยะยาวโบนัส  24 เดือน หรือ เงินฝากระยะยาวโบนัส 36 เดือน ที่ฝากเท่ากันทุกเดือนขั้นต่ำ 500 บาท ก็เป็นอีกทางที่จะได้เงินก้อนใหญ่เมื่อครบกำหนด แล้วได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

  • ค่าเล่าเรียนในระยะกลาง - ยาว (5-10 ปี) : เงินทุนในส่วนนี้ วางแผนสำหรับใช้อีก 5 ถึง 10 ปี น่าจะนำมาบริหารให้ได้ผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินธนาคาร การลงทุนใน กองทุนรวม ที่บริหารพอร์ตลงทุนโดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงกว่า แต่อย่าลืมว่าการลงทุนก็มีความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับนโยบายการจัดพอร์ตลงทุนที่เราเลือก อีกตัวเลือกคือการลงทุนซื้อตราสารหนี้ (พันธบัตร/หุ้นกู้ภาคเอกชน) โดยพิจารณาผลตอบแทน อันดับความน่าเชื่อถือ และระยะเวลาครบเทอมของตราสารหนี้นั้นๆ


การเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่ง ซึ่งนับเป็นหน้าที่ผูกพันระยะยาวกว่า 20 ปี แม้ฟังดูจะเป็นเวลาที่ยาวนาน แต่ถ้ามีวินัยทางการเงินที่ดี ประกอบกับการวางแผนการเงินที่รอบคอบ ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้สามารถดูแลครอบครัวได้อย่างราบรื่น