รายละเอียดสินเชื่อ

หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมเพื่อศึกษาเล่าเรียน หรือ ค่ารักษาพยาบาลของตนเอง คู่สมรส รวมทั้งบุตร* บิดา มารดา ของตนเองและคู่สมรส คุณก็ขอสินเชื่อเพื่อนำไปจ่ายได้ ช่วยให้คุณสามารถจัดสรรแผนการเงินของครอบครัวได้อย่างลงตัว โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

 

สินเชื่อเพื่อการศึกษาและสินเชื่อเพื่อรักษาพยาบาลดีอย่างไร

 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 2,000,000 บาท (ตามเอกสารแสดงค่าใช้จ่าย)
 • ได้สินเชื่อไปแล้วก็กลับมาขออีกได้ ตามความสามารถในการชำระคืน
 • มีใบแจ้ง/ใบเสร็จค่าเล่าเรียน, ใบสรุป/ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล ใบรับรองแพทย์เพื่อประกอบการขอสินเชื่อ (ระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับจากวันชำระ)
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

 • ดอกเบี้ยเพียง 15% ต่อปีด้วยอัตราลดต้น ลดดอก
 • ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 60 เดือน เดือนละเท่าๆ กัน
 • ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีทันที ที่สินเชื่อได้รับการอนุมัติ
 • สมัครง่ายผ่านแอป SCB EASY ทำได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องไปสาขา

ใหม่! โครงการสินเชื่อเพื่อค่ารักษาโรคมะเร็งและโรคฮีโมฟีเลีย

จ่ายดอกเบี้ยแค่ครึ่งเดียว เหลือแค่ 7.5% ต่อปี 12 รอบบิลในอัตราลดต้น ลดดอก สมัครและอนุมัติในระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 – 16 พฤษภาคม 2565
ให้โครงการสินเชื่อเพื่อค่ารักษาโรคมะเร็งและโรคฮีโมฟีเลีย ช่วยแบ่งเบาความกังวลเรื่องค่ารักษาโรคมะเร็งและโรคฮีโมฟีเลียของคนที่คุณรัก พิเศษ! จ่ายดอกเบี้ยแค่ครึ่งเดียวเพียง 7.5% ต่อปี นาน 12 เดือนแรก* ในอัตราลดต้นลดดอก เมื่อเข้าร่วมโครงการ Roche Patient Support Solution (RPSS) และมีเอกสารใบแจ้งค่ายารักษาตามโครงการต่อครั้ง ออกโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท อินดิเพนเดนท์ โพรเซสซิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (IPS) ตามเงื่อนไขของโครงการ RPSS ณ โรงพยาบาลของรัฐบาลทุกแห่งทั่วประเทศ และโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งวงเงินสูงสุดในการสมัครขอสินเชื่อแต่ละครั้งจะไม่เกินค่ายารักษาโรคมะเร็ง หรือยารักษาโรคฮีโมฟีเลีย ต่อสองรอบการรักษาของผู้ป่วย ติดต่อสอบถามข้อมูลสินเชื่อเพิ่มเติมที่ SCB Call Center หรือรายละเอียดโครงการ RPSS กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท อินดิเพนเดนท์ โพรเซสซิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (IPS) โทร 02-161-4948
*การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารยืนยันตัวตน

 • สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายบนหน้าบัตร พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือเปลี่ยนชื่อตัวและ/หรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาสูติบัตร/ทะเบียนบ้าน (กรณีกู้ให้บุตร/ธิดา)
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของคู่สมรส (กรณีสมรสจดทะเบียน)
 • ใบสำคัญการสมรส (กรณีกู้ให้คู่สมรส/ พ่อแม่ของคู่สมรส)

เพิ่มเติม

เอกสารยืนยันรายได้

สำหรับพนักงานประจำ

 • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนปัจจุบัน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • Statement บัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด และหน้าปกสมุดบัญชี

 

สำหรับเจ้าของกิจการ

 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจากกระทรวงพาณิชย์ (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • ทะเบียนผู้ถือหุ้น บอจ.5
 • ใบทะเบียนพาณิชย์/ใบอนุญาตประกอบกิจการ (ถ้ามี)
 • Statement ในนามส่วนตัว และ/หรือในนามบริษัทย้อนหลัง 6 เดือน ล่าสุด

 

สำหรับอาชีพอิสระ

 • Statement ในนามส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน ล่าสุด
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)

เพิ่มเติม

เอกสารแสดงวัตถุประสงค์การกู้

สินเชื่อเพื่อการศึกษา

 • ใบเสร็จชำระค่าเล่าเรียน หรือ หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาจากสถาบันการศึกษา /ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนเรียน/ใบลงทะเบียนเรียน ในประเทศไทย (ระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับจากวันชำระ)

 

สินเชื่อเพื่อการรักษาพยาบาล

 • ใบรับรองแพทย์ และใบเสร็จชำระค่ารักษาพยาบาล หรือ ใบประเมินค่ารักษาพยาบาล/ ใบแจ้งค่ารักษาพยาบาลจากโรงพยาบาล, สถานพยาบาล, คลินิก ในประเทศไทย (ระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับจากวันชำระ)

เพิ่มเติม

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ