รายละเอียดเงินฝาก

บัญชีเงินฝากที่เปิดให้บริการเฉพาะบุคคลธรรมดา จำนวนเงินฝากต่อเดือน ขั้นต่ำ 500 บาท ขั้นสูงไม่เกิน 900,000 บาท ต้องฝากเท่าๆ กันทุกเดือน วันที่ฝากจะฝากวันไหนก็ได้ภายในเดือนนั้นๆ ฝากได้เดือนละ 1 ครั้ง
สะดวกสบาย

สะดวกสบาย

บริการโอนเงินอัตโนมัติไปยังบัญชีเงินฝากโบนัส 36 เดือน โดยไม่ต้องเดินทางมาสาขา ช่วยให้ออมง่ายขึ้น และบริการ Auto Renew เริ่มต้นฝากเงินรอบใหม่อัตโนมัติ ไม่ต้องมาสาขาเปิดบัญชีใหม่
ดอกเบี้ยสูง ยกเว้นภาษี

ดอกเบี้ยสูง ยกเว้นภาษี

ให้ดอกเบี้ยที่ดีกว่าเงินฝากประจำ เป็นอีกหนึ่งทางที่ทำให้เงินงอกเงย แถมยกเว้นภาษี

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารยืนยันตัวตน

บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจตัวจริง สำหรับชาวต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน

Proof of Passport

Acceptable primary proofof identity includes, but is nolimited to, original.

Proof of address

A document issued by a government department that shows your address.