จุดเด่น

ดูแลทั้งผู้ป่วยนอกและใน

ดูแลทั้งผู้ป่วยนอกและใน

ดูแลรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) สูงสุด 60,000.- บาท / ปี และกรณีผู้ป่วยใน (IPD) สูงสุด 650,000.- บาท / ปี
คุ้มครองทุกวัย

คุ้มครองทุกวัย

ให้ความคุ้มครองเริ่มต้นสำหรับเด็กแรกเกิดตั้งแต่ 15 วันขึ้นไปจนถึงผู้สูงวัยอายุ 65 ปี
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันภัย
ไม่ต้องสำรองจ่าย

ไม่ต้องสำรองจ่าย

มี Care Card ไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารักษาในโรงพยาบาลในเครือข่ายกว่า 270 แห่งทั่วประเทศ

 

 

  • รับประกันชีวิตโดย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธนาคารฯ เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น

  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการสมัคร

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการสมัคร

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง